Schetsontwerp locatie GroenRijk.
Schetsontwerp locatie GroenRijk. Buro SRO

Plan voor 300 arbeidsmigranten aan Rietweg volgens buren ‘voorlopig geparkeerd’

Gemeente

DRONTEN - Het plan om woningen voor arbeidsmigranten te bouwen aan de Rietweg 3 druist in tegen het beleid van de gemeente. Dat stelt de belangengroep met bewoners van de andere kant van de Dronterweg: „Dit betekent dat de gemeente eerst al deze plannen moet wijzigen, wil ze verder gaan. Een langdurig traject.”

Projectontwikkelaar Erik Kroezen stuurde in november een brief aan de buurt met zijn plan voor huisvesting van 300 arbeidsmigranten aan de Rietweg. Veel overburen zien dat niet zitten. Hun juristen stellen dat het plan voor het voormalige perceel van GroenRijk niet te rijmen is met de gemeentelijke structuurvisie, welstandsnota en woonvisie.

Geparkeerd

De overburen zeggen dat er in het gemeentehuis naar hen geluisterd wordt: „Vorige week heeft de gemeente ons laten weten dat de aanvraag van de projectontwikkelaar voorlopig geparkeerd wordt. De gemeente gaat de focus nu eerst leggen op de vraag of het perceel, los van het plan, een bestemming krijgt voor het vestigen van arbeidsmigranten.”

Als die vraag met ‘ja’ wordt beantwoord, start volgens de buren de procedure om de beleidsplannen te wijzigen. Ze gaan er van uit dat dit een lange weg is, waarin ook de omwonenden moeten worden betrokken.

Geen steun

Van de mensen die bij de projectontwikkelaar aan de bel getrokken hebben, is het merendeel tegen het plan en de komst van arbeidsmigranten. De buurtbewoners voegen deze reacties bij de 170 e-mails en 500 handtekeningen die ze eerder hadden verzameld: „Daaruit is het de gemeente en de projectontwikkelaar duidelijk geworden dat ze geen steun krijgen van de omwonenden.”

„Er bestaat natuurlijk nog steeds een kans dat het uiteindelijke plan doorgaat”, schrijft de groep in een nieuwsbrief voor de buurt, „Feit is wel dat door uw reactie en onze inzet de gemeente een ander traject heeft moeten kiezen dat langer gaat duren.” Ze zien mogelijkheden om het plan tegen te houden: „Maar het blijft politiek…”

Rietweg