Het meest recente schetsontwerp.
Het meest recente schetsontwerp. screenshot gemeente Dronten.

B en W opperen voor perceel GroenRijk: Is 150 arbeidsmigranten een optie?

Algemeen

DRONTEN - Er zijn nogal wat argumenten vóór de huisvesting van 300 arbeidsmigranten op het voormalige perceel van GroenRijk aan de Rietweg. Er zijn ook nogal wat argumenten tegen. B en W opperen een tussenoplossing: maximaal 150 bewoners. Maar de gemeenteraad mag het zeggen. Dat gebeurt waarschijnlijk op 12 mei.

Initiatiefnemer De Componist Projectontwikkeling BV heeft een aanvraag ingediend voor huisvesting van 300 arbeidsmigranten op het GroenRijk-perceel. Het gaat om een principeverzoek.

Raad mag het zeggen

Wil dit plan doorgaan, dan moet de gemeente eerst het bestemmingsplan wijzigen. B en W leggen het idee de komende maand voor aan de raad. Staat de raad er negatief tegenover, dan begint de gemeente er verder niet aan. Zegt de raad ja, dan volgen er gesprekken met de initiatiefnemer.

B en W hebben in een brief aan de gemeenteraad de voors en tegens op een rijtje gezet. Vastgesteld wordt dat er bij het eerste gesprek met de initiatiefnemer ‘geen sprake was van een harde nee’. Bij dat gesprek waren behalve de gemeente ook vertegenwoordigers van de provincie, het waterschap en de omgevingsdienst aanwezig.

Belangrijk argument vóór is, dat er in Dronten behoefte is aan huisvesting van arbeidsmigranten. Ook past het plan binnen het bestaande beleid en de regels van de gemeente.

Drie bedenkingen

Er zijn drie bedenkingen. Allereerst gaat het om een zichtlocatie. De initiatiefnemer heeft echter aangegeven dat hij wil meewerken aan de stedenbouwkundige eisen. 

Ten tweede verzet de buurt aan de andere kant van de Dronterweg, de wijk Landmaten, zich ertegen. B en W schrijven in een reactie op die bedenkingen, dat het verkeer geen probleem vormt voor de wijk, gezien de ligging van het parceel nabij de Dronterweg. Ook komen er op het terrein zelf voldoende parkeerplaatsen.

De buurt vreest verder aantasting van het veiligheidsgevoel. De gemeente denkt dit met beheersmaatregelen te kunnen oplossen, maar noemt ook de tussenoplossing van maximaal 150 arbeidsmigranten.

Geschrokken

De projectontwikkelaar is kennelijk geschrokken van alle bezwaren. In afstemming met de gemeente heeft hij ervoor gekozen om zijn nieuwste schetsontwerp niet meer met de omgeving te bespreken.

„Gezien de reacties achtte de initiatiefnemer het van belang dat de gemeente eerst een standpunt inneemt over het initiatief”, schrijven B en W, „In een mogelijk vervolg is de initiatiefnemer bereid om met de omgeving verder in overleg te treden over wensen ten aanzien van het ontwerp.”

Bebouwde kom

B en W zien het feit dat het plan nèt buiten de bebouwde kom ligt als derde probleem. Volgens de regels mogen daar 300 arbeidsmigranten wonen. Maar als Dronten uitbreidt in zuidelijke richting, komt de locatie GroenRijk middenin het dorp te liggen en dan is volgens de huidige regels 150 bewoners het maximum.

B en W willen van de raad weten of ze het aantal van 300 acceptabel vinden, in de wetenschap dat het straks misschien binnen de bebouwde kom ligt. In ieder geval oppert het college de optie om te kiezen voor een tussenoplossing: maximaal 150 arbeidsmigranten.

Rietweg

.


Afbeelding
In gemeente Dronten relatief veel nieuwe woningen 'in de pijplijn' 8 uur geleden
Afsluiting van de Hanzeweg in 2021.
Wat is er woensdag te doen? Zwemmen, Olbro, avond over afsluiting Hanzeweg 8 uur geleden
Barry Hoogezand (VVD)
VVD stelt vragen over AZC Dronten: "Hoeveel overlast is er?" 9 uur geleden