Peter van Bergen - Leefbaar Dronten
Peter van Bergen - Leefbaar Dronten ©maartenheijenk.nl

Raad stelt nogal wat voorwaarden aan arbeidsmigranten op locatie GroenRijk

Gemeente

DRONTEN - De gemeenteraad zegt niet zomermeer ‘ja’ tegen de huisvesting van 300 arbeidsmigranten op de locatie GroenRijk. Het wordt ‘ja onder voorwaarden’ of misschien zelfs ‘nee’, zo vatte wethouder Peter van Bergen vanavond de discussie in de raad samen.

„Het is niet òns plan, het is niet ònze grond, het is een plan dat door een initiatiefnemer is ingediend. En ù bepaalt welke richting wij opgaan”, benadrukte de wethouder tegenover de gemeenteraad.

Niet eenduidig

De raadsfracties waren over die richting niet eenduidig. D66 en Leefbaar Dronten waren negatief, VVD was ‘in basis positief’, GroenLinks was ‘niet afwijzend’ en de andere fracties zaten daar ergens tussenin.

D66 was de meest uitgesproken tegenstander. Rob van der Schans wees op de weerstand uit de wijk De Landmaten en vond dat de projectontwikkelaar erg veel arbeidsmigranten op een kleine locatie propt. Ook is hij bezorgd over de beeldkwaliteit van deze dorpsentree.

Uitbreiden aan zuidkant?

Chantal Sijtsma van Leefbaar Dronten voegde daaraan toe dat Dronten wellicht in de toekomst uitbreidt in zuidelijke richting. Zij wil daar eerst duidelijkheid over. Ook vroeg ze zich af op huisvesting vlakbij Fresh-Care op bedrijventerrein Poort van Dronten niet logischer is.

Ingrid Paalman (ChristenUnie) vond het van belang dat het een menswaardige huisvesting wordt: „En dan vind ik 300 op dat terrein best veel.” 

Raar

CDA heeft eerder voorgesteld om Dronten uit te breiden in de richting van de Van den Hamlaan. Siert Jan Lap vindt het daarom raar om er nu arbeidsmigranten te huisvesten. Hij ziet een tussenoplossing in tijdelijke bouw.

De VVD denkt dat uitbreiding van Dronten op den duur kan plaatsvinden tussen de Dronterweg, Ansjovisweg, Van den Hamlaan en Rietweg. In dat geval kiest Saskia Haarhuis voor minder dan 300 arbeidsmigranten op de locatie GroenRijk.

Nimby

GroenLinks en PvdA spraken beiden over not-in-my-backyardgedrag van omwonenden. Roelf Raterink van de PvdA vond dat het aantal bezwaren nogal meevalt: „En waar je ze ook plaatst, je zult altijd nimby-gedrag zien.”

Paul Vermast (GroenLinks) herinnerde eraan dat enkele jaren geleden aan De Morinel de weerstand enorm was: „Maar wij vonden huisvesting van arbeidsmigranten een algemeen belang. Diezelfde weging moeten op hier ook maken.”

Vermast gaat onder voorwaarden akkoord met 150 arbeidsmigranten. De PvdA wil eerst meer informatie en Frans Rietveld (SP) is positief over huisvesting van arbeidsmigranten: „Maar niet op deze locatie.”

Beslissing

„Wij laten het op ons inwerken”, zei wethouder Peter van Bergen aan het eind van de beraadslagingen. B en W nemen daarna een beslissing over hun antwoord aan de projectontwikkelaar. 

Daarin komt in ieder geval de beeldkwaliteit aan de orde, alsmede de mogelijke belemmeringen als Dronten in zuidelijke richting uitbreidt. Misschien gaat het college ook vragen om er minder dan 300 arbeidsmigranten onder te brengen.

„En dan is het aan de initiatiefnemer”, concludeerde de wethouder.

Rietweg

Afbeelding
In gemeente Dronten relatief veel nieuwe woningen 'in de pijplijn' 10 uur geleden
Afsluiting van de Hanzeweg in 2021.
Wat is er woensdag te doen? Zwemmen, Olbro, avond over afsluiting Hanzeweg 10 uur geleden
Barry Hoogezand (VVD)
VVD stelt vragen over AZC Dronten: "Hoeveel overlast is er?" 11 uur geleden