Ramazan Yazir (CDA)
Ramazan Yazir (CDA) ©maartenheijenk.nl

SP en CDA kritisch over huishoudboekje: „We moeten ons niet rijk rekenen”

Gemeente

DRONTEN - De gemeenteraad van Dronten kan goed leven met het gemeentelijk huishoudboekje van wethouder Ton van Amerongen over 2020. Door corona was het een bijzonder jaar en eigenlijk lieten alleen SP en CDA kritische geluiden horen over de jaarcijfers.

Peter Duvekot (SP) sprak over een ‘butjaar’. Hij was kritisch ode houding van B en W: „U klopt uzelf op de borst omdat het allemaal zo mooi is en zo goed is gegaan. Ik vind dat niet gepast.”

Vertekend beeld

Ramazan Yazir (CDA) wees erop dat er voor ruim 7 miljoen aan taken en projecten niet is uitgevoerd of vertraagd: „Dit geeft financieel een vertekend beeld, want daardoor lijkt het alsof er financieel geen vuiltje aan de lucht is.” 

Yazir stond ook niet meteen te juichen bij het eigen vermogen van 90 miljoen euro van de gemeente: „Het meeste zit voor tientallen jaren vast in gebouwen. We moeten onszelf niet rijk rekenen.”

Wethouder Ton van Amerongen (VVD) noemde 2020 een ‘grillig jaar’: „En niet alleen financieel.” De term ‘butjaar’ ging hem echter te ver. Hij zei dat veel van de cijfers momentopnames zijn, mede omdat er nog heel wat uitgaven op de rol staan: „Qua exploitatie zitten we structureel redelijk fors in de min.”

Negatief effect

De nieuwste cijfers over de bijdragen van het Rijk zien er volgens de wethouder niet geweldig uit: „Waarschijnlijk heeft dat een negatief effect op de begroting.”

Alle fracties, inclusief CDA en SP, waren het er uiteindelijk over eens: als de laatste details van de accountantsverklaring geregeld zijn, vormen de jaarstukken een hamerstuk tijdens de komende raadsvergadering.