Siert Jan Lap, CDA
Siert Jan Lap, CDA ©maartenheijenk.nl

Gemeenteraad grijpt hard in bij dossier ‘landjepik’: „Tot hier en niet verder”

Gemeente

DRONTEN - De voltallige gemeenteraad heeft B en W vanavond een ferme tik op de vingers gegeven als het gaat om het dossier ‘oneigenlijk grondgebruik’. Wethouder Ton van Amerongen (VVD) moet binnen twee weken met een verbeterplan komen. Als het aan de gemeenteraad ligt, schakelt hij voor alle lopende dossiers een onafhankelijke bemiddelaar in.

Er wordt in de gemeente Dronten al een jaar of tien gesproken over illegale tuinvergrotingen. De volksvertegenwoordigers hebben B en W in die jaren keer op keer gevraagd de toon te matigen. Vanavond bleek dat het niet tot verbeteringen heeft geleid. 

„Tot hier en niet verder”, snauwde Siert Jan Lap van het CDA. „Het is echt genoeg geweest”, vulde PvdA’er Suzanne Stoop aan.

Het licht ging uit

De druppel die de emmer deed overlopen bij de raad, was een familie die in 2016 door de rechter in het gelijk was gesteld in hun strijd tegen de door de gemeente teruggeclaimde grond. Ze kregen recentelijk een brief van de gemeente dat ze een schadevergoeding moeten betalen. „Met deze brief ging bij ons het licht uit”, zei Lap.

Inmiddels is gebleken dat die brief een foutje was. Voor het CDA staat het echter symbool voor alle fouten die er al gemaakt zijn: „We worden bedolven onder de brieven van inwoners die zich belaagd voelen door de gemeente.”

Dief van de gemeente

De gemeenteraad was vanavond unaniem in haar afkeer tegen het gevoerde beleid. „Mensen moeten niet het gevoel krijgen dat ze een dief zijn van de gemeente”, zei Stoop, „Helaas worden ze zo wel benaderd.” 

Peter Duvekot constateerde dat inwoners nog steeds ‘op een hele vervelende manier’ worden benaderd door de gemeente: „We geven u nu de gelegenheid om orde op zaken te stellen. Maar eigenlijk had het al heel lang op orde moeten zijn.”

Jan Ammerlaan herinnerde eraan dat Leefbaar Dronten al jaren boos is over de manier van communiceren. „Ik kan het zo zoetjesaan niet meer uitleggen”, stelde Paul Vermast van GroenLinks, „En dan wordt het vervelend als gemeenteraadslid.”

Heel verdrietig

Remco de Maaijer (VVD) vindt dat er nu een ‘stevig verbeterplan’ moet komen. Marianne Witteveen van de ChristenUnie zei ‘heel verdrietig’ te worden van dit dossier. Volgens Lazise Hillebregt (D66) is de zaak de afgelopen weken geëscaleerd: „Mensen hebben het gevoel dat hen onrecht is aangedaan.”

Het CDA vroeg B en W om binnen een week met een verbeterplan te komen. Volgens burgemeester Jean Paul Gebben is dat niet mogelijk. Daarop toonde de raad zich coulant en kreeg het college één week extra de tijd.

Oneigenlijk grondgebruik

Afbeelding
In gemeente Dronten relatief veel nieuwe woningen 'in de pijplijn' 8 uur geleden
Afsluiting van de Hanzeweg in 2021.
Wat is er woensdag te doen? Zwemmen, Olbro, avond over afsluiting Hanzeweg 9 uur geleden
Barry Hoogezand (VVD)
VVD stelt vragen over AZC Dronten: "Hoeveel overlast is er?" 9 uur geleden