Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Denktank voor alternatieve vormen van huisvesting bestaat uit ambtenaren

Gemeente

DRONTEN - De denktank die zoekt naar alternatieve vormen van huisvesting in Dronten, bestaat uitsluitend uit ambtenaren. Het gaat om beleidsmedewerkers en adviseurs op het gebied van onder meer inburgering, wonen, volkshuisvesting, gebiedsontwikkeling, planologie en economie.

Wethouder Peter van Bergen schreef vorige week dat hij geen idee heeft waar de gemeente de aan Dronten toegewezen asielzoekers met een verblijfsvergunning moet huisvesten. Dit heeft onder andere te maken met de groeiende vraag naar sociale huurwoningen is.

Intern

De wethouder stelde een denktank in, die zich niet alleen bezighoudt met asielzoekers, maar ook met bijvoorbeeld studenten, arbeidsmigranten en dak- en thuislozen. Hij noemde het een ‘integrale denktank’. Inmiddels blijkt dat het om een interne werkgroep gaat.

In de denktank zitten ambtenaren die volgens de gemeente qua functie en expertise dicht bij de doelgroepen staan: „Omdat meerdere afdelingen direct of indirect betrokken zijn bij huisvestingsvraagstukken is het belangrijk gezamenlijk te kijken naar vraagstukken en hiervoor scenario’s te ontwikkelen.”

Denktank