Gemeenteraad Dronten
Gemeenteraad Dronten ©maartenheijenk.nl

Gemeenteraad vraagt actie in Dronten: „Lokale woningmarkt is volledig uit balans”

Gemeente

DRONTEN - Zes van de acht fracties in de gemeenteraad van Dronten vragen B en W om begin 2022 met een ‘actieplan wonen’ te komen: „Want onze eigen starters en gezinnen met middeninkomens zijn door de huidige overspannen woningmarkt nauwelijks nog in staat een koopwoning te bemachtigen.”

Alleen de fracties van Leefbaar Dronten en GroenLinks hebben het voorstel niet ondertekend. De raad bespreekt het plan vanavond tijdens haar maandelijkse vergadering.

Volledig uit balans

Het zestal constateert dat de gemeente bezig is met een visie op de woningmarkt voor de lange termijn. Op de korte termijn is de woningmarkt in Dronten echter volledig uit balans, schrijven ze. In hun voorstel wijzen ze erop dat veel woningen in Dronten naar mensen uit de Randstad gaan.

Landelijk komt er een wet, die gemeenten de mogelijkheid biedt om eigen inwoners voorrang te geven bij nieuwbouwwoningen. Vooruitlopend daarop vragen de raadsfracties nu om een lokaal ‘actieplan’. Daarbij vragen ze onder andere om de mogelijkheden van een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht te onderzoeken.