Margo van Staveren spreekt de gemeenteraad toe.
Margo van Staveren spreekt de gemeenteraad toe. screenshot

Groei Dronten duurt jaren: „Niet binnen vijf jaar tienduizenden extra woningen”

Gemeente

DRONTEN - „Ook al is de woningbouwvraag heel urgent, je kunt niet binnen nu en vijf jaar tienduizenden woningen realiseren.” Dat zeggen de ambtenaren die wethouder Gerrit Jan Veldhoen (ChristenUnie) bijstaan bij het maken van plannen voor de groei van Dronten.

Burgerraadslid Kim Reinink (SP) vroeg tijdens een informatiebijeenkomst over de groei van Dronten hoe realistisch het is dat Dronten op korte termijn fors kan groeien. Het antwoord was, dat het jaren duurt om nieuwe bestemmingsplannen vast te stellen en andere procedures te doorlopen.

Inspraak

Vanaf maart kunnen de inwoners meepraten over de groeiplannen. Voor dat proces heeft de gemeente Margo van Staveren ingehuurd. Zij vertelde de gemeenteraad vorige week dat een stedenbouwkundig bureau bezig is om alle informatie samen te brengen: „Want het is ingewikkeld onderwerp, het gaat ergens over”

Aan de hand van de informatie van dat bureau maakt de gemeente een vragenlijstje om voor te leggen aan de inwoners. Dat moeten in de ogen van Van Staveren gerichte vragen zijn: „En daarvoor moet je de consequenties van keuzes in kaart brengen.”

Vóór de zomer

B en W leggen in februari drie scenario’s voor aan de gemeenteraad: „Dat zijn denkrichtingen aan de hand waarvan je het gesprek met de samenleving kunt voeren. Dat gesprek willen wij in maart en april voeren. Hopelijk kunnen we dan vóór de zomer iets aan de raad voorleggen om richting te brengen in de woningbouwopgave”, aldus Margo van Staveren.

„Dan is er in de zomer een richting en kun je het na de zomer uitwerken en aan de slag”, vervolgde ze, „Plannen bestaan uit heleboel onderdelen .Dat is niet allemaal in een jaar gerealiseerd, maar je kunt wel snel starten.”

Extra woningbouw