Inwoners praatten niet mee over renovatie of nieuwbouw van het gemeentehuis.
Inwoners praatten niet mee over renovatie of nieuwbouw van het gemeentehuis. ©maartenheijenk.nl

KiesKwesties | Mogen de inwoners alleen meepraten over de kleur van het tapijt?

Gemeente

DRONTEN - Geholpen door lezers en politiek stelt de redactie van DeDrontenaar.nl de politieke partijen vragen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag een vraag over inspraak.

Vraag:

De mond vol over participatie, maar als het werkelijk ergens over gaat neemt u als gemeenteraad zelf de besluiten. Denk aan de miljoenen voor het gemeentehuis en de groei naar 65- tot 75-duizend inwoners. Welke partij gaat de inwoners serieus nemen?

PvdA

Dat het college het niet zo nauw nam met de participatie kunt u de PvdA als oppositiepartij niet euvel duiden. Als u de notulen naleest, kunt u zien waar de PvdA staat. Wij zien geen verband met de miljoenen voor de bouw van het gemeentehuis.

SP

Wij herkennen dit. Wat ons betreft gaan we de komende periode gebruik maken van referenda, zodat we goed (en op tijd) weten wat de inwoners vinden. En bij echt belangrijke besluiten zal zo’n referendum zeker ook bindend moeten kunnen zijn.

VVD

De belangen van onze inwoners en ondernemers staan bij elk besluit voorop. Daarom bezoeken wij jaarrond ook zoveel mogelijk verschillende inwoners en ondernemers. Zo horen wij ervaringen en ideeën. Ook met deze vraagsteller komen wij graag in contact

CDA

Het CDA is een groot voorstander van de vele variaties die participatie kent. Bij ieder voorstel moet vooraf bekend zijn welke vorm van participatie plaatsvindt om teleurstelling achteraf te voorkomen.

ChristenUnie

Inwoners moeten kunnen meedenken voorafgaande aan beleidsvorming. Dat vraagt om duidelijkheid over rollen van inwoners, college en raad. Niet pas participatie aangaan als keuzes al gemaakt zijn, maar ook geen ongecontroleerde inwonersparticipatie.

D66

Participatie regelen we door bij grote besluiten eerst als gemeenteraad af te spreken hoe en met welk doel de Drontenaar erbij betrokken wordt. Samen doen betekent overigens niet altijd samen besluiten. Daar heeft de raad haar eigen taak.

GroenLinks

GroenLinks was tegen deze dure renovatie van het gemeentehuis. Juist ook (naast de bizarre kosten) omdat de participatie pas achteraf plaats vond. Ook bij de groei van Dronten moeten inwoners vooraf kunnen meepraten en wat ons betreft meebeslissen!

Leefbaar Dronten

Inderdaad neemt de gemeenteraad besluiten over de toekomst van Dronten, zij zijn immers de gekozen volksvertegenwoordiging. Leefbaar Dronten heeft deze besluiten altijd genomen op basis van de inbreng van onze inwoners en zal dat blijven doen.

Verkiezingen

.

Abonneer je op DeDrontenaar.nl

Je leest dit artikel gratis. Om een journalistiek product te kunnen leveren, hebben wij echter inkomsten nodig. Voor minder dan 10 eurocent per dag kun je ál onze artikelen lezen. Klik hier voor een abonnement op DeDrontenaar.nl.