Milieustraat gemeente Dronten.
Milieustraat gemeente Dronten. ©maartenheijenk.nl

76% van lezers en 25% van de politiek wil meer gratis kilo’s bij milieustraat

Gemeente

DRONTEN - Inwoners mogen jaarlijks 100 kilogram afval gratis naar de milieustraat brengen. Als het aan 76% van de lezers ligt, wordt dat weer 300 kilogram. Zij hoeven van de politiek weinig steun te verwachten, want slechts 25% van de partijen in de gemeenteraad is het met hen eens.

‘Inwoners mogen jaarlijks 300 kilogram afval gratis naar de milieustraat brengen.’ Dat was één van de stellingen bij de stemhulp van DeDrontenaar.nl, die de afgelopen weken door ruim zevenduizend lezers is ingevuld. Zie het overzicht hieronder.

.

Stelling:

Inwoners mogen jaarlijks 300 kilogram afval gratis naar de milieustraat brengen.

Helemaal eens59,8%
Eens16,2%
Neutraal16,3%
Oneens3,6%
Helemaal oneens4,0%
Hoe belangrijk?
Belangrijk27,0%
Gemiddeld71,6%
Niet belangrijk1,5%

.

Dit zegt de politiek:

PvdA - helemaal eens

De PvdA juicht dit van harte toe. Het voorkomt afvaldumpingen in de natuur en andere plaatsen.

SP - helemaal eens

Wat ons betreft zou het afval naar de mileustraat brengen gratis moeten.

CDA - neutraal

Dat is nu 100 kg. Als er meer gratis mag worden gebracht wordt de afvalstoffenheffing hoger om die kosten te dekken. Daardoor betalen mensen met weinig afval mee aan de afvalverwerking van mensen die veel afval wegbrengen. Daar zijn wij niet voor.

Leefbaar Dronten - neutraal

Balans vinden is belangrijk, bewustzijn eveneens.

ChristenUnie - oneens

Groene grondstoffen mogen gratis worden gebracht. Het overige aantal kg blijft op het huidige aantal 100 kg. Inwoners die om medische redenen meer afval hebben en grote gezinnen krijgen deels vrijstelling.

D66 - oneens

Niets is gratis. Als je dit doet, zal de afvalstofheffing (voor iedereen!) omhoog gaan. Zo laat je elke Drontenaar meebetalen aan iemand die meer afval heeft dan een ander. Dit vinden wij niet logisch.

VVD - oneens

Afvalverwerken is erg kostbaar en de VVD wil dat iedereen zijn afval zo goedkoop mogelijk kwijt kan. Daarom streven wij zoveel mogelijk naar hergebruik en recycling. De meeste inwoners hebben (veel) minder dan 300 kg per jaar.

GroenLinks - helemaal oneens

Als je meer afval aanbiedt, betaal je meer. Wij houden vast aan de eerste 100 kilo gratis.

Verantwoording:

  • Een stemhulp is géén enquête. Wat de kiezers invulden, kan hooguit gezien worden als indicatie van het sentiment in de samenleving.
  • De stemhulp is anoniem. Gegevens kunnen niet herleid worden tot personen. Gebruikers waren ervan op de hoogte dat de uitkomsten per stelling gebruikt worden voor artikelen.
  • De standpunten en de toelichtingen van de politiek zijn aangeleverd door de partijen en zijn letterlijk overgenomen.
  • Het dossier ‘gemeenteraadsverkiezingen 2022’ van DeDrontenaar.nl #GRV2022