Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Nog geen 8% van de lezers vindt de 25 miljoen euro voor gemeentehuis welbesteed

Gemeente

DRONTEN - ,,De 25 miljoen euro voor de renovatie van het gemeentehuis is welbesteed”, zo luidde een stelling in de stemhulp van deze krant. De lezers zijn duidelijk: nog geen 8% is het ermee eens. Onder de politieke partijen ligt dat héél anders: de helft van de fracties in de gemeenteraad is goed te spreken over de renovatie.

De stemhulp van DeDrontenaar.nl is de afgelopen weken door ruim zevenduizend lezers ingevuld. Hieronder het overzicht van de meningen over de renovatie van het gemeentehuis.

.

Stelling:

De 25 miljoen euro voor de renovatie van het gemeentehuis is welbesteed.

Helemaal eens3,8%
Eens4,1%
Neutraal32,7%
Oneens18,8%
Helemaal oneens40,7%
Hoe belangrijk?
Belangrijk18,1%
Gemiddeld76,9%
Niet belangrijk5,0%

.

Dit zegt de politiek:

ChristenUnie - helemaal eens

Het huis van de gemeente is een plek van ontmoeting. Deze investering is voor volgende generaties. De renovatie is ruim binnen budget gebleven.

D66 - eens

D66 vindt het geld welbesteed, omdat: 1) We het goede voorbeeld geven met een circulair en duurzaam gebouw. 2) Een (ontmoetings)huis voor alle Drontenaren hebben gemaakt, wat mooi en gastvrij is. 3) Een goede, moderne werkplek voor onze ambtenaren.

Leefbaar Dronten - eens

Trots op gerealiseerde functionele, arbotechnische en representatieve gebouw.

VVD - eens

Wij weten dat elke euro eerst door onze inwoners en ondernemers is verdiend. Het was echter hard nodig om het gemeentehuis aan te pakken. Zo was er slechte ventilatie en voldeed de IT niet. Het gebouw is nu duurzaam en klaar voor de toekomst.

PvdA - neutraal

Het is een mooi functioneel gebouw dat weer jaren mee kan. En er is binnen het budget gebouwd. De PvdA was in eerste instantie voor nieuwbouw, maar kan prima met dit resultaat leven.

CDA - oneens

De 25 miljoen euro voor renovatie was een dictaat van het college. De raad is onvoldoende meegenomen in mogelijke opties en simpel voor het blok gezet. Liever hadden we 15 miljoen van dit bedrag besteed aan huisvesting van scholen of sporthallen.

GroenLinks - oneens

Het gerenoveerde gemeentehuis is een mooi gebouw geworden waarmee de gemeente weer jaren vooruit kan. GroenLinks was tegen het besluit hiervoor zo veel geld uit te trekken.

SP - oneens

Hoewel het resultaat er mag zijn blijft het veel te veel geld. Dit had beter aan andere zaken uitgegeven kunnen worden, waar de inwoners meer aan hadden gehad.

Verantwoording:

  • Een stemhulp is géén enquête. Wat de kiezers invulden, kan hooguit gezien worden als indicatie van het sentiment in de samenleving.
  • De stemhulp is anoniem. Gegevens kunnen niet herleid worden tot personen. Gebruikers waren ervan op de hoogte dat de uitkomsten per stelling gebruikt worden voor artikelen.
  • De standpunten en de toelichtingen van de politiek zijn aangeleverd door de partijen en zijn letterlijk overgenomen.
  • Het dossier ‘gemeenteraadsverkiezingen 2022’ van DeDrontenaar.nl #GRV2022