Werkzaamheden Windplan Blauw aan de Swifterringweg.
Werkzaamheden Windplan Blauw aan de Swifterringweg. ©maartenheijenk.nl

CDA wil bromtonen meten voor windturbines er staan: „Inwoners maken zich zorgen”

Swifterbant

SWIFTERBANT - De fractie van het CDA vraagt het gemeentebestuur zo snel mogelijk een nulmetingen te doen naar laagfrequent geluid in Swifterbant. Op die manier willen de christen-democraten straks kunnen bepalen of Windplan Blauw overlast veroorzaakt.

Er komen windmolens dichtbij de geplande nieuwbouwwijk Swifterbant-zuid. De gemeenteraad buigt zich vanavond over de plannen voor die wijk. Met het oog daarop wil het CDA haar voorstel voor de nulmeting vanavond meteen in stemming brengen.

Bezorgdheid

Windplan Blauw heeft haar vergunningen binnen en is begonnen met de bouw. In de gemeenteraad van Dronten klinkt echter steeds meer bezorgdheid, vooral als het gaat om laagfrequent geluid.

Wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) heeft in februari voorzichtig de mogelijkheid van een nulmeting geopperd. Het duurt het CDA te lang. Zij komen daarom vanavond met een motie: „Want inwoners van Swifterbant maken zich zorgen over het effect dat de windturbines zullen hebben op hun gezondheid, met name het effect van laagfrequent geluid.”

Windplan Blauw

!