Liesbeth Couwenberg spreekt de gemeenteraad toe.
Liesbeth Couwenberg spreekt de gemeenteraad toe. screenshot videonotulen

Uitstel nieuwbouwwijk Swifterbant-zuid kost gemeente kwart miljoen

Swifterbant

SWIFTERBANT - De gemeente Dronten had 250 duizend euro uitgetrokken voor de voorbereidingen voor de nieuwbouwwijk Swifterbant-zuid. Door alle tegenvallers is dat bij lange na niet genoeg. Daarom leggen B en W nog eens een kwart miljoen opzij.

Het gemeentebestuur werd in april op het laatste moment verrast door een nieuwe stal aan de Biddingweg 13 en de geluidsoverlast van een grondwaterpomp op Biddingweg 11. Daardoor trok wethouder Roelof Siepel het bestemmingsplan in, vlak voor de behandeling in de gemeenteraad.

Er moeten nu hele nieuwe plannen geschreven worden. Daarvoor huurde de gemeente in de persoon van Liesbeth Couwenberg een ‘externe procesbegeleider’ in, evenals een stedenbouwkundig bureau. Ook de herinrichting van de Biddingweg en het extra onderzoek kosten meer dan gepland. Wel denken B en W die extra kosten straks te kunnen terugverdienen via de exploitatie van de nieuwe wijk.

Swifterbant-zuid