Wethouder Gerrit Jan Veldhoen na zijn beëdiging.
Wethouder Gerrit Jan Veldhoen na zijn beëdiging. screenshot

Raad vraagt na ‘Siepelsoap’ om actie in Swifterbant-zuid: „Kunt u uw klus klaren?”

Swifterbant

SWIFTERBANT - De gedachte om de hele omgeving van Swifterbant-zuid op slot te zetten was in juni een solo-actie van wethouder Roelof Siepel. Desondanks heeft het college van B en W de opgestapte wethouder aan alle kanten gesteund. Dat stelde het gemeentebestuur vanavond. Burgemeester Jean Paul Gebben riep iedereen op om de rijen te sluiten en aan de slag te gaan met Swifterbant-zuid.

De opgestapte ChristenUnie-wethouder voelde zich onvoldoende gesteund door zijn collega’s. Het was voor de oppositie aanleiding om nogmaals een debat aan te vragen. „Siepelsoap aflevering zoveel”, noemde SP’er Peter Duvekot het.

Wethouder Ton van Amerongen (VVD) ontkende dat het college Siepel heeft laten vallen: „Wij hebben onze zorgen uitgesproken over de handelwijze, hebben meegedacht, gespiegeld, vragen gesteld, hulp aangeboden. Wij hebben gedaan wat we konden doen.”

Verrast

Het ging rond Rond Siepel mis, toen hij in juni tijdens een besloten raadsvergadering met een zogenaamd ‘voorbereidingsbesluit’ op de proppen kwam. Daarbij zouden alle agrariërs rondom Swifterbant-zuid ‘op slot’ gaan.

Collega-wethouder Peter van Bergen (Leefbaar) was de enige die had kúnnen weten van dit voornemen. Toch verraste de mededelingen van zijn collega hem in juni. Van Bergen erkende, dat het college eerder tegen de gemeenteraad had moeten zeggen dat er geen enkele steun was voor het voorbereidingsbesluit.

Suzanne Stoop concludeerde dat kennelijk iedereen - college én raad - Siepel steunden en dat alleen de drie raadsleden van PvdA en GroenLinks het vertrouwen hadden opgezegd. Ze noemde dat ‘spijtig’ voor Siepel. „Dat ben ik met u eens”, reageerde de burgemeester.

Immoreel

Stoop ging vanavond het verst in haar kritiek op wat zich de afgelopen maanden afspeelde rond de beoogde nieuwbouwwijk. Ze noemde het plan voor een voorbereidingsbesluit ‘immoreel en verwerpelijk’, vertelde dat ze daarover indertijd woest was en sprak haar afkeuring uit over het voornemen van het college om de voortgang van Swifterbant-zuid in een achterkamertje te bespreken. „Niet eerlijk, niet transparant en niet democratisch”, noemde ze het. Over de nieuwe ChristenUnie-wethouder zei ze: „Ik zou er niet eens aan beginnen.”

Burgemeester Jean Paul Gebben wenste vragen over het plotselinge vertrek van projectleider Liesbeth Couwenberg van bureau P2 niet toe te lichten. Hij sprak over ‘persoonlijke redenen’: „En we hebben afgesproken daarover geen uitspraken te doen.

CDA en D66 drongen vooral aan op daadkracht rond Swifterbant-zuid. „Want we zijn zes maanden verder en er is nog iets gebeurd”, klaagde CDA’er Siert Jan Lap. „Mijn vraag is: kunnen we verder? Kunt u alstublieft uw klus klaren?”, vulde Lazise Hillebregt van D66 aan.

Gerrit Jan Veldhoen

Na de discussie over het vertrek van Siepel werd zijn partijgenoot Gerrit Jan Veldhoen uit Kampen met 24 stemmen vóór en 2 blanco stemmen gekozen als wethouder. Hij hoeft voor het komende half jaar niet naar Dronten te verhuizen. Veldhoen toonde meteen daadkracht als het gaat om Swifterbant-Zuid: „Morgenochtend om tien uur heb ik mijn eerste afspraak.”

Burgemeester Gebben sloot het geheel af met de vaststelling dat er een paar ‘ketsers’ zijn geweest in het dossier Swifterbant-zuid: „De frustratie, boosheid en emotie zijn uitgesproken en nu is het klaar. We hebben elkaar stevig de maat genomen, maar we willen ook allemaal woningen bouwen in Swifterbant-zuid. Daarvoor is het nodig dat we de gelederen sluiten en niet blijven vastzitten in een patroon.”

Swifterbant-zuid