Caro Hollebeek gebiedsregisseur voor Swifterbant.
Caro Hollebeek gebiedsregisseur voor Swifterbant. Foto: Gemeente Dronten

Gebiedsregisseur Caro Hollebeek over de groeiambitie van Swifterbant

Swifterbant

Caro Hollebeek is Gebiedsregisseur in Swifterbant. Regelmatig schrijft zij op deze plek over wat zij in haar werk zoal tegenkomt.

Swifterbant wil graag groeien, dat stond al in de dorpsvisie die in 2021 is gemaakt. Zoals in de visie staat : “Om een woonplaats te zijn voor iedereen: groei betekent dat er meer woningen bij komen, waardoor iedereen die in Swifterbant wil (blijven) wonen een woning kan vinden. Van jong tot oud, van lagere tot hogere inkomens. En een plek met een goed voorzieningenniveau. Er is voldoende draagvlak voor de verenigingen, winkels en andere voorzieningen in Swifterbant. De groei in het aantal inwoners zorgt hier mede voor”.

De groeiambitie van de hele gemeente Dronten is al een tijd onderwerp van gesprek. Dronten wil groeien om in onze eigen woningbehoefte te kunnen voorzien, onze samenleving vitaal te houden en ons voorzieningenniveau in stand te houden. In oktober is daarover gesproken met inwoners en is een online enquête gehouden. In januari zijn er in de drie dorpen verdiepende gesprekken gevoerd, meer specifiek gericht op de verschillende kernen.

Tijdens de laatste bijeenkomst in Swifterbant deden circa 30 personen mee om samen door te praten over wat zij bij groei van het dorp belangrijk vinden. Inmiddels is het verslag van de bijeenkomst klaar. Dit kunt u terugvinden op de website. Dit voorjaar neemt het bestuur een besluit over de groeiambitie. 

Een al vastgestelde plan, om Swifterbant te laten groeien, is de komst van de nieuwe wijk Swifterbant-Zuid. Het was een tijdje stil rond dit plan, waardoor veel mensen zich afvroegen of er wel wat ging gebeuren. Maar de voorbereidingen zijn zeker al in volle gang. Op de komende algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Swifterbant op 20 maart zal de ontwikkelaar en de projectleider van de gemeente hier meer over komen vertellen.

Er worden dus zeker stappen gezet om de gevraagde groei van Swifterbant mogelijk te maken. Mocht u hierover meer willen weten, vragen hebben of een heel andere vraag willen stellen, dan bent u uiteraard van harte welkom om contact met mij op te nemen. Op dinsdagmiddag tussen 15.00 uur en 17.00 uur ben ik aanwezig in De Steiger in Swifterbant. U kunt mij ook bellen of mailen 06-21967422 of via c.hollebeek@dronten.nl