Fracties willen Suydersee uitdagen om unieke Drontense evenementen te organiseren

Zakelijk

DRONTEN - Foeke Bongers van Leefbaar Dronten is niet onder de indruk van evenementen als ‘Buurman & Buurman’ of ‘Big Shoppers’ in Suydersee: „Ik zou wel een tandje verder willen gaan.” Ook Rob van der Schans (D66) valt niet achterover van het evenementenaanbod in het winkelcentrum.

De gemeenteraad vergaderde donderdag over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met stichting DOES. Deze stichting is enkele jaren geleden opgericht omdat niet alle ondernemers lid waren van de winkeliersvereniging. De één betaalde wel mee aan de evenementen, de ander niet.

Sinds enkele jaren betalen àle ondernemers verplicht een reclamebelasting aan de gemeente. De gemeente keert dat geld als subsidie uit aan de stichting DOES, die er op haar beurt evenementen van organiseert.

Unieke kansen

Over de besteding van dat geld zei Van der Schans: „Hoe kunnen we de stichting DOES stimuleren om er iets unieks van te maken? Ze zeggen dat ze samenwerken met De Meerpaal, maar ik durf dat in twijfel te trekken. Daar laten we unieke kansen mee liggen.”

„Ik ben op zoek naar evenementen zoals de Lichtjestour. Dat is een uniek Drontens evenement. Het zou mooi zijn als DOES uitgedaagd zou worden om met dit soort krachtige, publieksaantrekkende evenementen te komen.” Het D66-raadslid vond Paul Vermast (GroenLinks) en Bongers aan zijn zijde.

Sinterklaas

Michel Degenhart (ChristenUnie) herinnerde eraan dat de recente discussie over stichting DOES begon, toen de stichting vorig jaar de subsidie aan lokale activiteiten als Koningsdag, Sinterklaasintocht, Piratenfestival (zie video) en Meerpaaldagen stopzette: „Wat gebeurt er op het moment dat de stichting opnieuw zou besluiten niet bij te dragen aan die evenementen?”

Wethouder Irene Korting antwoordde dat de gemeente geen eisen kan stellen aan de evenementenkalender van DOES. De stichting moet in de ogen van de wethouder de vrijheid houden om zelf keuzes te maken.

Hartig woordje

Wel is afgesproken dat de stichting vooraf overleg voert met de organisatoren van lokale evenementen. „En als ze er niet uitkomen, verwacht ik dat ik daarover vlot bericht krijg. Zodat we er in het bestuurlijk overleg een hartig woordje over kunnen spreken.”

Dat antwoord stelde niet iedereen tevreden. De wethouder deed daarop de toezegging dat DOES verplicht aansluiting moet zoeken bij grote evenementen als de Lichtjestour en de Tulpenroute. „Als men zich niet aan afspraken houdt, kunnen we maatregelen nemen en sancties opleggen”, waarschuwde Irene Korting.

Geen belangenbehartiging

De meeste fracties zijn blij dat in de nieuwe afspraken is vastgelegd, dat de stichting DOES zich niet meer bezighoudt met belangenbehartiging. In het verleden gebeurde dat wel, bijvoorbeeld toen Suydersee zich verzette tegen de komst van de Lidl naar Dronten-west. Vanaf nu zijn evenementen en marketing de enige bezigheden van de stichting.

Korting erkende dat de onderhandelingen daarover niet altijd soepel zijn verlopen: „Het vertrouwen is nog niet heel stevig.” Toch wil ze vasthouden aan het huidige systeem: „Die reclamebelasting blijft een raar vehikel. Heel veel gemeenten zeggen: doe ermee wat je wilt, veel succes ermee. Voor ons is dat een stap te ver.” De gemeenteraad was het met haar eens. 

De nieuwe afspraken met DOES worden een hamerstuk tijdens de raadsvergadering van later deze maand.