Afbeelding
Aangeleverd

Denkt u mee over de gebiedsfondsen van de windplannen?

Partnerbijdrages

In de gemeente Dronten komen er twee windplannen: Windplan Groen en Windplanblauw. Met de initiatiefnemers is afgesproken dat inwoners in de omgeving meeprofiteren van de opbrengsten van de windmolens. De initiatiefnemers stellen jaarlijks geld ter beschikking voor projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving, de leefbaarheid en het klimaat. De gemeente en initiatiefnemers hebben hier afspraken over gemaakt, deze werken wij graag verder met de inwoners van de gemeente Dronten uit.

Gebiedsfondsen 

U kunt met ons meedenken!  

Wij vragen inwoners daarom om mee te denken over:

  1. De organisatie die wordt opgetuigd. 
  2. De bestedingskaders, voorwaarden en selectiecriteria.

De gemeente stelt vier werkgroepen samen, twee voor Windplanblauw en twee voor Windplan Groen. Deze werkgroepen gaan bovenstaande onderwerpen verkennen en uitdiepen. Ideeën en voorkeuren van de werkgroepen zullen vervolgens breed worden getoetst d.m.v. een enquête via www.ikpraatmee.nl. De gemeente biedt de enquête ook offline aan. 

Planning werkgroepen
De themawerkgroepen “Organisatie” komen één keer bijeen, de themawerkgroepen “Bestedingskaders” twee keer. Vanwege de Coronamaatregelen zullen het online bijeenkomsten zijn.

Klik hier voor de agenda van de online bijeenkomsten

Voorwaarden deelname

U bent inwoner van Swifterbant, Biddinghuizen, Ketelhaven of Dronten óf u vertegenwoordigt een maatschappelijke organisatie uit één van de kernen. 

  • U bent beschikbaar op de geplande werkbijeenkomsten.
  • U bent bereid zich in te lezen in de thema’s. Daarvoor ontvangt u uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomsten de benodigde informatie. 

Aanmelden werkgroepen

Wilt u zich aanmelden? Stuur dan uiterlijk 1 maart 2021 een mail naar m.van.staveren@dronten.nl.
De insteek is om te komen tot ongeveer acht personen per werkgroep, we streven naar een diverse samenstelling (evenredige vertegenwoordiging van de dorpen, gender, leeftijd, achtergrond) om diverse invalshoeken in beeld te krijgen. Vermeld daarom in uw aanmelding:

  • Een korte motivatie (maximaal ½ A4).
  • Uw leeftijdscategorie, vanwege de wens om diverse groepen samen te stellen.
  • In welk dorp u woont/ uw maatschappelijke organisatie is gevestigd.
  • Over welk onderwerp u wilt meedenken (“organisatie‘ of “besteding”).
  • Voor welk windfonds u wilt meedenken, Windplanblauw of Windplan Groen. (Inwoners van Biddinghuizen, Ketelhaven en Dronten kunnen zich aanmelden voor een werkgroep van Windplan Groen, inwoners van Swifterbant en Dronten voor een werkgroep van Windplanblauw).

Op 4 maart ontvangt u bericht over de voortgang en, als u bent geplaatst in de werkgroep van uw keuze, een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst en informatie ter voorbereiding. 

Eerst meer informatie? Stuur een mail naar m.van.staveren@dronten.nl of kijk op www.dronten.nl/duurzaam

Windplannen in Dronten

De productie van groene energie is onderdeel van de klimaatdoelstellingen voor Nederland. De provincie Flevoland heeft ervoor gekozen om windturbines te clusteren in grootschalige projecten. Nu staan er veel verschillende windturbines op diverse plaatsen in het landschap, de meeste van deze turbines worden vervangen door nieuwe molens die meer energie opwekken en dichter bij elkaar komen te staan. In de gemeente Dronten zijn er twee windplannen: Windplan Groen vervangt 98 turbines voor 90 nieuwe exemplaren. Windplanblauw vervangt de huidige 46 windturbines door 37 nieuwe molens. Windplanblauw plaatst ook 24 turbines in het IJsselmeer. Meer informatie over de windplannen en de initiatiefnemers is te vinden op www.windplangroen.nl en www.windplanblauw.nl