Op de kaart onder het artikel zijn de werkzaamheden aanklikbaar.
Op de kaart onder het artikel zijn de werkzaamheden aanklikbaar. Google Maps

Dronten gaat in 2021 ‘op slot’: Aan alle kanten wegwerkzaamheden

Algemeen

DRONTEN - Op tal van wegen in de gemeente Dronten zijn de komende maanden wegwerkzaamheden. Deze klussen overlappen elkaar gedeeltelijk en dus moet het wegverkeer in 2021 rekening houden met ernstige verkeershinder. Een voorlopig overzicht.

Hanzeweg (N307): Er vallen spontaan gaten in de weg. Tussen de Oudebosweg en de Hondweg is sinds vorig jaar een rijstrook afgesloten. De provincie hoopt dat het herstel eind volgende week kan beginnen, maar waagt zich niet aan uitspraken over wanneer het klaar is. Ondertussen ontstaan er ook elders op de Hanzeweg gaten.

Snelweg A6: Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met onderhoud aan de A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Tot half juni is de snelweg verschillende keren gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Gedurende zes weekeinde gaat de weg in één van beide richtingen volledig dicht.

Drontermeerdijk (N306): De dijk wordt verhoogd en er komt een nieuwe weg bovenop de dijk. Er ligt een tijdelijke parallelweg, maar daar mag slechts 30 en 50 kilometer per uur worden gereden. „Naar verwachting is het werk begin 2022 afgerond”, is de prognose van waterschap Zuiderzeeland.

Dronterringweg (N711): In februari en maart wordt deze weg enkele keren afgesloten voor het verkeer. Overdag komen er halve rijbaanafsluitingen en ’s nachts gaat de weg een aantal keren volledig dicht. Dit heeft te maken met de bouw van Windplan Blauw

Swifterringweg (N720): Ter hoogte van de Vuursteentocht wordt een tijdelijke rotonde aangelegd vanwege het bouwverkeer voor Windplan Blauw.

Windplan Blauw: Voor de aanleg van de in- en uitritten naar de windmolens wordt een aantal wegen geheel of gedeeltelijk afgesloten. Om welke wegen het precies gaat en een planning zijn nog niet bekendgemaakt.

Elburgerbrug: In de periode van 22 februari tot 25 april krijgt de brug een nieuw besturings- en bedieningssysteem. Op werkdagen is steeds één rijbaan gesloten. Gedurende twee weekeinden in april gaat de brug helemaal dicht.

Dronterweg (N309) / Swifterringweg (N720): De aanleg van een rotonde op deze kruising is vorig jaar uitgesteld. Het gaat nu gebeuren in de maanden maart en april. Het verkeer tussen Dronten en Lelystad wordt langs de werkzaamheden geleid, maar gedurende een week gaat de weg helemaal dicht.

Swifterringweg (N720): In de periode van 2 tot 13 mei zijn er werkzaamheden aan het gedeelte tussen de tunnel bij Observatorium Robert Morris tot aan het kruispunt Vuursteenweg.

Dronterweg (N309) / Biddingringweg (N305): In de maanden september, oktober en november wordt er een rotonde aangelegd op de kruising Dronterweg / Biddingringweg. De exacte data zijn nog niet bekend. De kruising is afgesloten tijdens de werkzaamheden. Wel wordt een bypass aangelegd. ,,Zodat doorgaand verkeer op de Biddingringweg zo weinig mogelijk gehinderd wordt”, aldus de provincie.

Dronterweg (N309): De provincie kondigt een verharding van de rijbaan van het weggedeelte bij Dronten aan. Dit gebeurt tussen september en november.

Biddingringweg (N305): De provincie kondigt een verharding van de rijbaan van een weggedeelte bij Dronten aan. Dit gebeurt tussen september en november.

Biddingweg (N710) / Overijsselseweg (N307): De provincie gaat aan de slag met de beide rotondes bovenaan het viaduct Biddingweg / Overijsselseweg.

Dronterringweg / Rivierendreef: De provincie gaat hier aan de slag met de verharding van de rotonde.

Dronterringweg / De Noord: Ook hier gaat de provincie aan de slag met de verharding van de rotonde.

N307 Roggebot - Kampen (N307): Er komt een nieuwe brug bij Roggebot en de rotonde Hanzeweg / Vossemeerdijk / Drontermeerdijk wordt vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Een overzicht van overlast en wegafsluitingen is nog niet bekendgemaakt. Wel meldt de provincie: „De aanleg, bouw en herinrichting van de N307 start in 2020. Het project moet eind 2022 gereed zijn.”

.

Knooppunt Roggebot

Dronterweg - Biddingringweg