Theo Vulink (VVD) tijdens de digitale vergadering van donderdag.
Theo Vulink (VVD) tijdens de digitale vergadering van donderdag. screenshot

Raad plaatst steeds meer vraagtekens bij windmolens: „Mensen worden gillend gek”

Algemeen

DRONTEN - „Het dreigt iets te worden waarvan niemand weet waar we zullen eindigen.” Dat zegt Foeke Bongers (Leefbaar Dronten) over de windmolens vlakbij Ketelhaven, Swifterbant en Biddinghuizen. Steeds meer fracties in de gemeenteraad beginnen zich af te vragen of het wel zo verstandig is geweest om windmolens zo kort op de dorpen te plannen.

De vergunningen voor de windplannen Blauw en Groen zijn onherroepelijk. Toch wilden VVD en SP donderdag een debat over de gezondheidsklachten die kunnen ontstaan door laagfrequent geluid.

Onvoldoende onderzoek

Theo Vulink (VVD) wees erop dat draagvlak onder de bevolking een essentieel onderdeel is van de windplannen. Steeds meer inwoners hebben echter twijfels. Ook Vulink uitte zijn bedenkingen. Hij stelde dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan, met name bij hoge windmolens. De wieken van die molens draaien relatief langzaam en produceren daardoor meer laagfrequent geluid.

Het VVD-raadslid herinnerde eraan dat de overheid kan ingrijpen als de gezondheid in het geding is. Ook zei hij dat er internationaal gepleit wordt voor het verlagen van de geluidsnormen en voor het vergroten van de afstand tussen windturbines en woonlocaties.

Willen we dit?

„Wij moeten zorgen voor een goede en gezonde leefomgeving voor onze inwoners”, aldus Frans Rietveld van de SP, „Als je de recente berichten ziet, die liegen er niet om. Mensen die in de omgeving van windmolens wonen, worden gillend gek van het laagfrequente geluid. Willen we dat voor onze Drontense inwoners? Ik denk het niet! Of we het nog kunnen tegenhouden weet ik niet. Maar ik wil het aan college meegeven: denk hierover na.”

Ook andere fracties vragen zich inmiddels af of de besluiten wel verstandig zijn geweest. „Maar daar ben je natuurlijk niet mee geholpen als je straks dichtbij een windmolen woont en je krijgt er stress van”, besefte Lazise Hillebregt (D66). „Als de informatie verandert, waar staan wij dan?”, wilde Foeke Bongers van de wethouder weten.

„Feit is dat mensen zich zorgen maken. Dat moet je als overheid en gemeentebestuur serieus nemen”, vond Danieke van Baal van GroenLinks. Marloes Hotting (ChristenUnie) vroeg zich af wat er gebeurt als de angsten terecht zijn: „Hebben we dan een alternatief? Kunnen we een stap terug zetten?”

Gesprek aangaan

Wethouder Roelof Siepel sloot zich volledig aan bij de geluiden uit de gemeenteraad: „Maar we hebben te maken met een vastgesteld plan dat voldoet aan alle wettelijke normen, ook op de onderwerpen die nu aangedragen worden.” Wel wil hij in gesprek gaan met beide windplannen.

Siepel deed de toezegging dat er in ieder geval streng wordt toegezien op naleving van de vergunningen als het gaat om geluid, slagschaduw, verlichting, bouwen, milieu, etcetera. Hij zegt bij instanties als RIVM, GGD en ministeries te blijven aandringen op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar laagfrequent geluid.

Windplan Blauw

Windkoepel Groen

Herma Overmars tijdens haar laatste werkdag.
Herma Overmars na 25 jaar bij Zuyver Juweliers met pensioen 19 uur geleden
Afbeelding
Agenda woensdag: Voorleesfeest in Dronten, energieloket in Biddinghuizen 20 uur geleden
Burgemeester Jean Paul Gebben
Overlast door dronkaards, verwarde personen en zwervers komt van 3 of 4 mensen 20 uur geleden