Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Dubbel en Dwars Dronten | Huisvesting arbeidsmigranten als hoofdpijndossier

Algemeen

(door Hans Dorreboom)

De huisvesting van arbeidsmigranten in Dronten houdt de gemoederen goed bezig. Eerst gedoe rond de woonomstandigheden in de bestaande huisvesting op de campus. Vervolgens veel onrust rond de plannen voor grootschalige migrantenhuisvesting op het voormalige terrein van Groenrijk. En nu voelen de bewoners van de Roodbeenweg zich overvallen door een plan voor een arbeidsmigrantendorp aan hun weg.

Je kunt de boosheid van de bewoners van de Roodbeenweg niet afdoen als een nimby reactie (niet in mijn achtertuin). Wij hebben het wel over een compleet dorp met meer dan 100 migrantenwoningen en een kleine 300 extra bewoners aan de Roodbeenweg.

Naast het Groenrijkplan, is dit plan aan de Roodbeenweg het tweede plan voor grootschalige arbeidsmigrantenhuisvesting op een volstrekt verkeerde plek, waar terecht vanuit omwonenden veel weerstand tegen bestaat.

Het is wederom opvallend dat de initiatiefnemers voor het arbeidsmigrantendorp aan de Roodbeenweg niet vooraf met omwonenden hebben overlegd. Ze hebben geen boodschap aan kritiek en tegenstand. Huisvesten van arbeidsmigranten is kennelijk te lucratief.

Het is een uitgemaakte zaak dat Dronten moet zorgen voor voldoende en goede arbeidsmigrantenhuisvesting. Dat staat buiten kijf.

De gemeente moet nu zelf haar verantwoordelijkheid nemen en samen met de betrokken werkgevers van de Drontense arbeidsmigranten plannen ontwikkelen voor huisvesting nabij het werk op de bedrijventerreinen.

Dubbel en Dwars Dronten

.

Arbeidsmigranten