Afbeelding
stichting Geschiedschrijving

Polderleven in Beeld | Leven op de trap

Algemeen

(door Frits Schmidt)

De Meerpaal ligt 80 centimeter beneden het pleinniveau. Een lange trap verbond sinds de bouw in 1967 het plein met de toen aan de rechterzijde gelegen ingang.

De gedachte ontstond om de trap met kunstobjecten te verfraaien. Pierre van Soest (1930-2001), die ook het grote schilderij in het gebouw had gemaakt, kreeg de opdracht. Het geheel zou een geschenk van de samenleving aan De Meerpaal worden.

Oorspronkelijk was de gedachte om de beelden in brons te laten uitvoeren, maar dat werd te kostbaar. Het werd polyester. In de jaren 1970-1971 werden ze geplaatst.

De commentaren waren allesbehalve positief. Men sprak van ‘De ramp op de trap’, ‘de bloemetjes op de trap’, maar ook van het ‘gewriemel op de trap’. De jeugd gebruikte de kunstwerken als klimobjecten. Met alle schade van dien. 

Toen in 1988 De Meerpaal verbouwd moest worden, stond de gemeente voor de keuze de objecten te verwijderen of te gaan restaureren. Het werd het laatste. De beelden werden alle van een coating van 3 millimeter voorzien. Van Soest was met deze ingreep niet eens. Hij verbood herplaatsing. Na jaren in de opslag gebivakkeerd te hebben werden de objecten in 2008 – zeven jaar na de dood van de maker – alsnog aan de zijkant van het Meerpaalplein geplaatst.

Polderleven in Beeld

.

Gratis

Je leest dit artikel gratis. Om een journalistiek product te kunnen leveren, hebben wij echter inkomsten nodig. Voor minder dan 10 eurocent per dag kun je ál onze artikelen lezen. Klik hier voor een abonnement op DeDrontenaar.nl.