De kantine in Ketelhaven.
De kantine in Ketelhaven. Geschiedschrijving

Polderleven in Beeld | Brand in Ketelhaven

Algemeen

(door Frits Schmidt)

In 1958 werd in Ketelhaven begonnen met de aanleg van een arbeiderskamp. Het zou aan 112 polderwerkers onderdak moeten gaan bieden. Er bestond in Ketelhaven toen al een kleine nederzetting bestaande uit negen woningen, een paar salonwagens en een aantal woonarken.

Naast de houten barakken met de slaapplekken kende het kamp ook nog een kantine. Eveneens van hout. Hier werd het nodige vertier geboden. De zaal beschikte over een podium voor toneel-, cabaret-, en filmvoorstellingen.

Naast de kantine speelde de eetzaal een grote rol. De warme avondmaaltijden vormden een hoogtepunt van de dag. Maar op 18 september 1961 ging het mis. Bij het bereiden van de maaltijd voor het terugkerend werkvolk brak in de keuken brand uit. In een oogwenk stonden keuken en eetzaal in de brand. Ook de woning van de beheerder vatte vlam. De schade liep in de tienduizenden guldens. 

De ‘plaatselijke brandweer’, bestaande uit twee brandwachten en zes brandweerlieden, kon met de kleine spuit praktisch niets uitrichten. Brandweerkorpsen uit Kampen Emmeloord en Oostelijk Flevoland voorkwamen verdere uitbreiding. De kantine wisten zij te behouden, maar een jaar na de brand werd ze gesloten om vervolgens in 1964 afgebroken te worden. 

Polderleven in Beeld

.

Gratis

Je leest dit artikel gratis. Om een journalistiek product te kunnen leveren, hebben wij echter inkomsten nodig. Voor minder dan 10 eurocent per dag kun je ál onze artikelen lezen. Klik hier voor een abonnement op DeDrontenaar.nl.