Afbeelding
Foto: OFW

2023 wordt voor OFW jaar van ‘focus en energie’

Algemeen

DRONTEN - Oost Flevoland Woondiensten (OFW) gaat in 2023 haar ondernemingsplan presenteren en dat moet in het teken staan van ‘focus en energie.’ OFW doelt daarmee een plan dat de medewerkers focus en energie geeft in het aanpakken van de Dronter woonopgaven.

Het jaar 2023 moet voor OWF een jaar zijn waarin zaken bij elkaar komen in een nieuw ondernemingsplan. Het jaarplan laat al een stukje zien van de ambities van OFW voor de toekomst. Noek Pouw, directeur bestuurder OFW: “Zo willen we de rol die we voor onszelf zien in het realiseren én behouden van vitale wijken en buurten verduidelijken. Hiervoor stellen we een visie inclusiviteit en leefbaarheid op. Ook willen we de energiekosten voor huurders terugdringen en de leefkwaliteit verhogen. Hiervoor moderniseren we de komende jaren nog zo’n 400 woningen. En, uiteraard willen we meer woningen bouwen om de wachtlijsten terug te dringen.”

Gestroomlijnde processen

Ook gaat OFW in 2023 aan de slag met het stroomlijnen van haar werkprocessen, door het opzetten van een structuur en organisatie voor het procesmatig en projectmatig werken. “Naast effectieve en efficiënte processen, streven we daarmee vooral naar klantgerichte processen, waarmee onze huurders echt geholpen zijn.”

Voor het nieuwe ondernemingsplan is OFW vanaf dit najaar in gesprek met stakeholders, huurders en medewerkers. Begin 2023 bepaalt OFW in samenspraak met hen haar nieuwe koers. De rest van 2023 wordt gebruikt om het plan uit te werken in een nieuw portefeuillebeleid. Pouw: “Wij hebben er zin in om het komende jaar met elkaar, met onze partners en onze huurders, te werken aan deze plannen. Altijd met als bovenliggend doel dat het voor onze doelgroep fijn is en blijft om in Dronten te wonen.”