Ruthger Steenbeek
Ruthger Steenbeek ©maartenheijenk.nl

Gemeente stelt medewerker aan voor windplan-miljoenen, inwoners beslissen

Biddinghuizen

DRONTEN - De gemeente Dronten heeft in Margo van Staveren een externe ‘kwartiermaker’ ingehuurd voor de miljoenen die de Windplannen Blauw en Groen straks doneren aan de samenleving. De coöperatie Biddinghuizen Duurzaam in oprichting legt een flinke claim op dat geld. Zij gaan er van uit jaarlijks minimaal 300.000 euro te ontvangen.

De windplannen Blauw en Groen zijn door de overheid verplicht om ieder jaar enkele honderdduizenden euro’s aan de samenleving te geven. Afgesproken is dat dit geld wordt besteed aan ‘doelen op het gebied leefbaarheid, landschap en klimaat & duurzaamheid in het projectgebied èn de aanliggende woonkernen’.

Niet de gemeente

B en W liepen vorig jaar al vooruit op de verdeling van die zogenaamde ‘gebiedsgebonden bijdrage’. Zij werden toen door de gemeenteraad teruggefloten. Afgesproken werd dat niet gemeente maar de inwoners bepalen hoe geld wordt besteed. Toch zijn er daarna gesprekken over de verdeling geweest tussen de gemeenten Dronten en Lelystad en de windkoepels.

Margo van Staveren werd eerder door de gemeente ingehuurd voor de inspraak over het kunstwerk in het nieuwe gemeentehuis. Is haar aanstelling als kwartiermaker voor de windparken een nieuwe poging van de overheid om toch een vinger in de pap te houden? De gemeente ontkent dat: „De opdracht van de kwartiermaker gaat niet over de besteding maar over de inrichting van de organisatie en het daarmee samenhangende proces.”

De gemeente bevestigt dat het gebied en de inwoners met voorstellen moeten komen voor de besteding van het geld: „De kwartiermaker richt zich vooral op de inrichting van de organisatie in afstemming met het gebied, de initiatiefnemers en wie heeft welke rol. Participatie van het gebied is daarbij essentieel en uitgangspunt.”

Coöperatie

Ondertussen is de voormalige actiegroep in Biddinghuizen, die zich verzette tegen de windmolens vlakbij het dorp, druk bezig om een coöperatie op te richten. Ruthger Steenbeek is beoogd voorzitter. Hij trekt eendrachtig op met Dorpsbelangen. Samen willen zij zoveel mogelijk geld van Windplan Groen naar het dorp halen.

Eerder zei Steenbeek al dat Biddinghuizen last krijgt van 5 windmolens en Ketelhaven van 1. Daarom vindt hij dat vijfzesde van de gebiedsgebonden bijdrage naar Biddinghuizen moet. „Drie ton per jaar is nog steeds onze eis”, zegt hij nu.

Heel onduidelijk

Steenbeek constateert dat het geld bij vergelijkbare windparken in Zeewolde en de Noordoostpolder op onduidelijke manier is verdeeld. „Daarom houden wij nauwlettend in de gaten hoe ze hier met dat geld omgaan. Wij hebben er op dit moment niet heel veel vertrouwen in dat het op een goede manier gebeurt. De politiek is daar ook nog heel onduidelijk over.”

Ook verwondert het Ruthger Steenbeek dat hij van DeDrontenaar.nl moet horen dat er een nieuwe kwartiermaker is. De coöperatie heeft gesprekken gevoerd met een andere ambtenaar. „Wij zijn heel kritisch op de rol van de kwartiermaker. Dat er nu opeens een andere is, zonder dat wij het weten, dat vind ik verdacht. Wat is hier aan de hand?”

De gemeente stelt dat de medewerker ‘vanwege persoonlijke omstandigheden’ is vervangen: „Hier doen wij verder geen mededelingen over.”

Zonnepanelen

Overigens is de coöperatie al heel druk met een plan voor zonnepanelen in Biddinghuizen, bijvoorbeeld op een veldje of op daken op het industrieterrein. De leden van de coöperatie kunnen daar mettertijd van profiteren. „En daarom is het onze taak om er zoveel mogelijk inwoners achter te krijgen.”

Bij dit plan wordt nog geen rekening gehouden met de gebiedsgebonden bijdrage. Mettertijd kan het project worden uitgebouwd als er geld van Windplan Groen komt. „We zijn er met een groep enthousiaste mensen mee bezig en de plannen zijn heel concreet. Als het positief uitpakt, gaan we in september of oktober de coöperatie definitief oprichten. Ik ben redelijk optimistisch.”

Biddinghuizen Energieneutraal

Windplangroen

Windplanblauw