Inspraakavond Windplan Groen in Biddinghuizen.
Inspraakavond Windplan Groen in Biddinghuizen. ©maartenheijenk.nl - archieffoto

Inwoners van Biddinghuizen spekkoper bij verdeling van windplan-miljoenen

Gemeente

DRONTEN - Als de windplannen Groen en Blauw volop draaien, doneren ze straks bijna 850 duizend euro per jaar aan de samenleving. Als het aan B en W ligt gaat 45% van dat geld naar de inwoners van Biddinghuizen. Inwoners van Dronten krijgen 19%, Swifterbant 16%, Ketelhaven 10% en Lelystad 9%. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met die verdeling.

Het Flevolandse windmolenplan bepaalt dat de initiatiefnemers van de windparken gedurende 25 jaar financieel bijdragen aan ‘een aantoonbare kwaliteitsverbetering in de omgeving van de nieuwe windmolens’. De hoogte van deze zogenaamde ‘gebiedsgebonden bijdrage’ bedraagt 1.129 euro per MW per jaar (prijspeil 2021). Voor Windplan Groen komt dat neer op circa 564 duizend euro per jaar, voor Windplan Blauw op ongeveer het helft.

De gemeenteraad van Dronten besloot in 2019 dat de inwoners uitmaken waar dit geld naartoe gaat. De gemeente heeft daarop in de persoon van Margo van Staveren een kwartiermaker aangesteld. Zij moest een plan schrijven over de verdeling van al dat geld. Vooruitlopend op dat plan hebben B en W met de gemeente Lelystad afgesproken dat de provinciehoofdstad 26% van het geld van Windplan Blauw krijgt.

Ketelhaven

Van Staveren heeft haar onderzoek inmiddels afgerond. Haar rapport is door B en W overgenomen. Het college verdeelt het geld niet over de drie dorpen, maar spreekt over ‘kernen’. Daardoor krijgt ook Ketelhaven een deel van het geld. Dat geldt niet voor andere buurtschappen in de gemeente Dronten.

In het rapport is bepaald dat de aangrenzende kernen ieder 10% van het geld krijgen. Voor Windplan Groen zijn dat Biddinghuizen, Dronten en Ketelhaven. Voor Windplan Blauw gaat dat om Swifterbant, Dronten en Ketelhaven.

De overige 70% wordt in dit voorstel toegekend aan de kernen op basis van het aantal turbines, de afstanden tot die turbines en het aantal inwoners. Daarvoor is een uitgebreide formule opgesteld (zie onderaan dit artikel). Alle berekeningen leiden tot de volgende verdeling:

.

Windplan Groen

 • Biddinghuizen 68%
 • Dronten 21%
 • Ketelhaven 11%

.

Windplan Blauw

 • Swifterbant 49%
 • Lelystad 26%
 • Dronten 17%
 • Ketelhaven 7%

.

Verdeling in euro’s

 • Biddinghuizen (45%): € 385.000
 • Dronten (19%): € 164.000
 • Swifterbant (16%): € 139.000 
 • Ketelhaven (10%): € 84.000
 • Lelystad (9%): € 74.000

Op basis van de geprognotiseerde opbrengsten van de windparken: 500 MW voor Windplan Groen en 250 MW voor Windplan Blauw.

.

Berekening verdeling 70%

Rapport Beleidsplan Windfondsen: „Voor de berekening van de tweede component is gebruik gemaakt van de afstanden van alle individuele turbines tot aan het geometrische centrum van de buurten in elke kern. Daarbij is de grens gelegd bij turbines met een afstand tot maximaal 3 km van de betreffende buurt. Dat leidt tot een getal per kern, dat wordt vermenigvuldigd met het aantal inwoners van die kern. Die berekening leidt tot een percentage voor het deel van de GGB (gebiedsgebonden bijdrage - red.) dat gerelateerd wordt aan de mate van verandering van de leefomgeving.”

.

Windplan Blauw en Groen

Afbeelding
In gemeente Dronten relatief veel nieuwe woningen 'in de pijplijn' 9 uur geleden
Afsluiting van de Hanzeweg in 2021.
Wat is er woensdag te doen? Zwemmen, Olbro, avond over afsluiting Hanzeweg 9 uur geleden
Barry Hoogezand (VVD)
VVD stelt vragen over AZC Dronten: "Hoeveel overlast is er?" 10 uur geleden