Roelof Siepel - wethouder ChristenUnie
Roelof Siepel - wethouder ChristenUnie ©maartenheijenk.nl

Wethouder afwachtend over nulmeting windparken: „Het is een complexe materie”

Gemeente

DRONTEN - Inwoners van Swifterbant en Ketelhaven vrezen gezondheidsschade door bromtonen van de te bouwen windmolens. Zij vragen om nulmetingen. Wethouder Roelof Siepel gaat uitzoeken of die metingen zin hebben, zo heeft hij de gemeenteraad toegezegd. Of die nulmetingen er komen, hangt mede af van de uitkomsten van een digitale bijeenkomst op woensdag 19 mei (19:30 uur).

De uitkomsten van nulmetingen kunnen in de toekomst vergeleken worden met geluidsmetingen als de turbines van de windplannen Blauw en Groen er staan. Tijdens de openbare bijeenkomst in mei geeft adviesbureau Peutz een toelichting op nulmetingen. 

Onrust wegnemen

Kan de wethouder niet veel onrust wegnemen door nu al een harde toezegging te doen dat die nulmetingen er komen? „En wat moet er dan in die nulmeting staan?”, is zijn wedervraag, „Waar moet die nulmeting over gaan? Weet jij het?” De digitale avond is volgens de gemeentebestuurder één van de stappen om de belofte aan de raad over de nulmeting in te lossen.

Siepel is bereid nulmetingen te laten uitvoeren, maar wil van tevoren duidelijkheid over bijvoorbeeld hoe en waar dat moet gebeuren en wat er gedaan wordt met de uitkomsten: „Want als wij nu iets gaan meten dat niet aan de verwachtingen voldoet, dan meten we de verkeerde dingen en stellen we mensen teleur.”

Ingewikkeld

„Ik heb ontdekt dat geluidmetingen een hele complexe materie is”, aldus Roelof Siepel, „Juist vanwege die ingewikkelde materie organiseren we dit webinar.”

De gemeenteraadsfractie van het CDA heeft een motie opgesteld, waarin ze aan B en W vragen ‘zo snel mogelijk nulmetingen te laten uitvoeren’. Volgens wethouder Siepel is deze motie alleen aangekondigd en nog niet ingediend: „En ik laat pas weten wat ik ervan vind op het moment dat hij is ingediend.”

Motie CDA

Windplan Blauw

Windkoepel Groen