Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Windbrekers pleiten voor app, waarmee dorpsbewoners windmolens kunnen stilzetten

Swifterbant

SWIFTERBANT - Nu Windplan Blauw niet meer praat met stichting De Windbrekers, richt de actiegroep uit Swifterbant zich tot de gemeenteraad. De raad heeft onlangs haar bezorgdheid geuit over mogelijke gezondheidsklachten door windmolens. Met het oog daarop opperen De Windbrekers nu verschillende mogelijkheden om de bouw van het windpark een halt toe te roepen.

De actiegroep, die tegenwoordig liever als ‘belangengroep’ wordt omschreven, heeft de rechter gevraagd om de vergunningen voor de bouw van Windplan Blauw in te trekken. Het windpark is volgens hen in strijd met het Europees recht. Ook vragen ze de gemeente om de omgevingsvergunning in te trekken.

Deze acties zijn tegen het zere been van de windboeren. Zij hebben de gesprekken met de actiegroep voorlopig stopgezet.

Bewijs leveren

In een brief aan de gemeenteraad wijzen De Windbrekers op de bevindingen met windmolenpark N33 bij Veendam. Om vergelijkbare problemen in Swifterbant te voorkomen vraagt de groep om een nulmeting.

De Windbrekers vinden verder dat Windplan Blauw moet aantonen dat hun ‘industriële windturbines’ geen gezondheidsschade of risico opleveren. Die bewijslast ligt volgens de groep bij de initiatiefnemers en niet bij de mensen die hinder vrezen.

Efficiëntere windmolens

De belangengroep stelt dat het windplan efficiëntere windmolens bouwt dan aanvankelijk de bedoeling was. Die molens leveren een hogere rendement op. Het biedt volgens De Windbrekers de mogelijkheid om de windmolens vlakbij de bebouwde kom te schrappen.

Tenslotte wijzen ze erop dat de dorpsbewoners straks volgens Windplan Blauw geen hinder ondervinden. De stichting vindt dat er dan ook een app kan komen, waarmee inwoners de windmolens kunnen uitzetten als er toch hinder is.

Windplan Blauw