Afbeelding
©maartenheijenk.nl

Positieve discriminatie bij samenstelling besturen voor verdeling windparkgelden

Gemeente

DRONTEN - De besturen die de fondsen van de windplannen Groen en Blauw gaan beheren, moeten in de ogen van B en W divers van samenstelling zijn. Daarbij gaat het om leeftijd, sekse (gender) en achtergrond.

Zodra de windmolens draaien, doneren de initiatiefnemers geld aan de samenleving. Daarbij gaat het waarschijnlijk om rond de 8,5 ton per jaar. Volgens het plan van het gemeentebestuur, dat nog door de raad moet worden vastgesteld, wordt dat geld verdeeld door een stichtingsbestuur. Dat bestuur krijgt advies van vier adviesraden: één voor ieder dorp plus één voor Ketelhaven.

Geen jongeren

Het plan van B en W is geschreven door Margo van Staveren. Bij de voorbereiding kreeg zij hulp van werkgroepen en schreef ze een enquête uit. Aan die werkgroepen deden jongeren onder de 30 jaar niet mee. „Inwoners met een niet-Nederlandse achtergrond waren ondervertegenwoordigd”, schrijft Van Staveren. Ook aan de enquête deden weinig jongeren mee. Vooral 45-plussers vulden die raadpleging in.

Straks moeten die groepen dus wel gaan meepraten. Voor het stichtingsbestuur en de adviesraden komen open sollicitatieprocedures. „Bij gelijke geschiktheid genieten sollicitanten die behoren tot groepen die nog ondervertegenwoordigd zijn de voorkeur”, aldus het gemeentebestuur.

Behalve een stichtingsbestuur en vier adviesraden komt er ook een Raad van Toezicht. Hierin zijn de gemeenten en de beide windkoepels vertegenwoordigd. De eis van een ‘diverse samenstelling’ geldt niet voor deze Raad van Toezicht.

Windplan Blauw en Groen