Links de geluidswal en de Bloemenzoom, rechts de Biddingweg.
Links de geluidswal en de Bloemenzoom, rechts de Biddingweg. ©maartenheijenk.nl

Dorpsbelangen vreest geluidsoverlast in nieuwbouwwijk Swifterbant-zuid

Swifterbant

SWIFTERBANT - Dorpsbelangen Swifterbant vreest dat de toekomstige bewoners van de nieuwbouwwijk Swifterbant-zuid nogal wat geluidshinder gaan ondervinden. Daarbij doelt de vereniging niet alleen op de toekomstige windmolens en het vliegverkeer, maar ook op de Biddingweg en het nabijgelegen akkerbouwbedrijf.

„Bij ons bezoek aan de akkerbouwer hebben wij moeten constateren dat het geluid, wat geproduceerd wordt door de akkerbouwer, een niet te missen aspect is”, schrijft Dorpsbelangen in een brief aan het gemeentebestuur. De vereniging doelt op het geluid van de ventilatoren van de schuren. Dit is volgens hen in de plannen voor Swifterbant-zuid niet meegewogen.

Windmolens en vliegverkeer

Dorpsbelangen wijst verder op het zware verkeer op de Biddingweg. Ook als dat straks een 50-kilometerweg wordt, levert dit volgens Dorpsbelangen geluidsoverlast op. Daarnaast wordt er in de brief gewezen op het geluid van de toekomstige windmolens van Windplan Blauw en van het vliegverkeer van Lelystad Airport.

Een deel van de overlast kan in de ogen van de vereniging eenvoudig worden weggenomen door bijvoorbeeld een geluidswal aan te leggen: „Zoals dit ook gedaan is tussen de Biddingweg en de wijk Bloemenzoom.”

Swifterbant-zuid

Biddingweg

.