Lelystad
Lelystad ©maartenheijenk.nl

Dronten moet wellicht extra hard groeien als Lelystad op de rem trapt

Algemeen

DRONTEN - Als het aan de Tweede Kamer ligt, moeten er in Flevoland 100.000 extra woningen worden gebouwd. Het gemeentebestuur van Dronten staat daar helemaal achter. De gemeenteraad is bereid Dronten te laten groeien naar 65- à 75.000 inwoners. In Lelystad trapt de Rekenkamer deze week op de rem. Het kan in het uiterste geval betekenen dat Dronten extra moet groeien om toch dat aantal van 100.000 te halen.

De onafhankelijke Rekenkamer in Lelystad heeft het rapport ‘Verstandig vooruit’ gepubliceerd. Daarin wordt geconcludeerd dat de bouw van 10.000 woningen in de provinciehoofdstad onverstandig is. Dat is opvallend, omdat er in Lelystad ook al werd gesproken over de bouw van 40.000 huizen.

Concurrenctiestrijd

In het rapport van de Lelystadse Rekenkamer wordt Dronten verschillende keren genoemd. „In de concurrentiestrijd met andere gemeenten legt Lelystad het af”, aldus de Rekenkamer, „Almere en Dronten kunnen door hun ligging of wat meer uitgesproken identiteit bij nieuwkomers meer in de smaak vallen dan Lelystad.”

Opgemerkt wordt dat Lelystad veel lager scoort dan Dronten in de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS. Daarnaast heeft Lelystad geen hoger onderwijs en Dronten wel.

Hoogstedelijk milieu

Over de concurrentie tussen Lelystad en Dronten meldt het rapport verder: „Dronten heeft een wat landelijker, kleinschaliger en specifieker profiel. Nog wel, want als het aan minister Ollongren ligt, krijgt Dronten meer stedelijke allures en wordt de gemeente ‘een gemengd hoogstedelijk woon- en werkmilieu’.”

„De minister ziet voor Dronten een toekomst naar voorbeeld van Almere en Lelystad. Hoe kansrijk die ambitie is, laten we hier in het midden. Feit is dat Lelystad goed in de gaten moet houden wat er in buurgemeenten gebeurt.”

Inwisselbaar

De Rekenkamer citeert in haar rapport een ‘strategisch adviseur van de provincie Flevoland’. Die stelt dat Lelystad in gesprek moet met Almere en Dronten: „Veel wijken in Flevolandse gemeenten zijn min of meer inwisselbaar. Vooral buitenstaanders zien nauwelijks een verschil tussen sommige woonwijken in Almere, Lelystad, Dronten of Emmeloord.”

Het rapport vervolgt: „Om tegemoet te komen aan de grootschalige nationale woningbouwopgave is het van belang om te weten wat de verschillende woonmilieus binnen Flevoland onderscheidt. De provincie Flevoland roept gemeenten binnen de regio dan ook op om te zoeken naar hun onderscheidend vermogen op het gebied van wonen.”

Inwonerkannibalisme

Het laatste wat deze deskundige wil is dat gemeenten binnen de regio elkaar beconcurreren: „Om ‘inwonerkannibalisme’ te voorkomen is het verstandig als de gemeente Lelystad haar woonbeleid en woonmarketing voor de komende jaren afstemt met de twee buurgemeenten Almere en Dronten. Het is zelfs wenselijk om daar onderling afspraken over te maken.”

Honderdduizend woningen

De heer en mevrouw Kollen kregen huisbezoek aan de Cultuursingel in Biddinghuizen.
400 OFW-huurders melden zich aan voor huisbezoek: "Werken aan een thuisgevoel" 10 uur geleden
Popkoor Unlimited Sound Dronten
Wat is er vrijdag te doen? IVN, De Schakel, Dorcas, Maris Sonores, theatershows 11 uur geleden
Thim Verhoeven neemt na tien jaar afscheid van Swift'64 1.
Zinderend slot bij Asv Dronten, afscheid bij Swift'64, titelstrijd bij BAS 11 uur geleden