Stephan de Clerck
Stephan de Clerck ©maartenheijenk.nl

Windplan Blauw staakt gesprekken met actiegroep vanwege juridische procedure

Algemeen

SWIFTERBANT - Actiegroep De Windbrekers uit Swifterbant heeft bij de gemeente Dronten een verzoek ingediend om de omgevingsvergunning van Windplan Blauw in te trekken. Voor de windkoepel is dat reden om de gesprekken met de actievoerders voorlopig stop te zetten.

De actiegroep geeft geen reactie op het besluit van de windkoepel. Voorzitter Ap de Boer wil eerst met zijn mede-bestuursleden overleggen. Stephen de Clerck van Swifterwint, initiatiefnemer van het windpark, geeft een toelichting in een persbericht en beantwoordt enkele vragen.

Waar gingen jullie gesprekken met De Windbrekers over?
Stephan de Clerck: „De afgelopen maanden was er een constructief overleg over het monitoren van klachten en over hun zorgen over de impact van het windpark op de omgeving. Het is duidelijk dat we het niet altijd met elkaar eens zijn, maar juist om die reden willen we met elkaar in gesprek blijven.”

Zo’n gesprek wordt moeilijk als jullie voorwaarden stellen aan gesprekpartners.
„Wij stellen helemaal geen voorwaarden. We hebben met De Windbrekers een proces afgesproken over hoe we samen kunnen optrekken. Daar past het aankondigen van juridische stappen in onze ogen niet in. Dat is bij ons in het verkeerde keelgat geschoten. Als wij samen willen werken, dan moet je wel de afspraken eerbiedigen.”

Er heeft toch nooit twijfel over bestaan wat De Windbrekers uiteindelijk willen?
„Wij vinden: als je van plan bent om een relatie met elkaar aan te gaan, dan kom je niet tegelijk met de scheidingspapieren op tafel. We zeggen ook niet dat we de gesprekken afbreken. We schorten het voor dit moment even op. We wachten af wat hun vervolgstappen zijn. We blijven natuurlijk graag in gesprek, daar zijn we nog steeds toe bereid. We willen graag tot goede antwoorden komen op de punten waar zij zorgen over hebben.”

De Windbrekers doen alles wat wettelijk mogelijk is om te voorkomen dat die vijf windmolens vlakbij het dorp gebouwd worden. Daar zijn ze toch actiegroep voor?
„Ik begrijp best dat zij vanuit hun perspectief die windmolens niet willen. Dat recht ontnemen wij ze ook niet. Maar wij waren in gesprek om op een bepaalde manier samen te werken en daarvan zeggen wij: dat schorten wij voor nu even op.”

Als zij hun juridische procedures ongedaan moeten maken om weer aan tafel te komen, dan zit de deur toch definitief op slot?
„Met deze stap willen wij heroverwegen hoe we die samenwerking vorm willen geven. Wij zeggen niet dat ze hun juridische procedure moeten intrekken. Dat is aan hen.”

Jullie wijzen er in jullie persbericht nog een keer op dat de Raad van State alle beroepen ongegrond heeft verklaard en dat de vergunningen onherroepelijk zijn.
„Wij hebben alle wettelijke procedures op een transparante wijze doorlopen. Daarbij zijn we voortdurend met onze omgeving in gesprek geweest. Ook hebben wij afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over het terugbrengen van de jaarlijkse hoeveelheid slagschaduw naar bijna nul. Afspraken die verder gaan dan wettelijk van ons wordt verlangd.”

Je benadrukt de goede relatie met de omgeving.
„Vanaf 2010 werken we met ruim 170 agrarische ondernemers en inwoners aan de realisatie van een windpark van ons allemaal, voor ons allemaal. Sindsdien zijn er steeds meer mensen bijgekomen, die op verschillende manieren participeren in dit windpark. We zijn mede zover gekomen doordat we continu in gesprek zijn en blijven met de omwonenden.”

De gesprekken met andere partijen dan De Windbrekers gaan wel door?
„Jazeker, ik wil heel graag benadrukken dat we uitsluitend het overleg met De Windbrekers opschorten. Ook blijven wij openstaan voor ieder ander die vragen en zorgen heeft over de realisatie van het windpark.”

De komst van het windpark begint ondertussen heel zichtbaar te worden in de omgeving van Swifterbant.
„Ja en dat is goed denk ik. Er zijn 12 turbines verdwenen uit het gebied en vanaf volgende week worden de inritten zichtbaar en zien de mensen echt waar het gaat gebeuren. Her en der zijn waterleidingen verdiept, verkeersborden geplaatst, waar nodig zijn bomen gesnoeid en gekapt. De bouw krijgt nu vorm  en we hopen dat het voorspoedig loopt. We doen er in ieder geval alles aan om het met zo min mogelijk overlast te laten plaatsvinden.”

Windplan Blauw