De Biddingringweg aan de westkant van Dronten.
De Biddingringweg aan de westkant van Dronten. Jesse Commandeur

Gemeente positief over uitbreiding Dronten, maar waar is er ruimte?

Algemeen

(door Jesse Commandeur)

DRONTEN - Wethouder Peter van Bergen laat weten dat de gemeente Dronten positief is over de bouw van 10.000 nieuwe woningen. Volgens hem heeft zowel de gemeenteraad als het college een ‘positieve grondhouding’ uitgesproken over de bouw van deze extra woningen.

Het gemeentebestuur is momenteel bezig met het uitwerken van een proces, waarbij de inwoners hun stem kunnen laten horen. Zij kunnen dan laten weten hoe zij denken over de bouw van 10.000 nieuwe woningen in de gemeente. Pas daarna neemt de gemeente een besluit over hoeveel woningen er echt gebouwd worden.

Gemeenteraad

De gemeenteraad sprak vorig jaar voor het eerst over de mogelijk forse uitbreiding van Dronten. Er werd toen gekeken in welke richting de kern van Dronten kan uitbreiden. Hierbij leek de westkant en de noordkant niet logisch. Alleen Justin den Harder, toenmalig burgerraadslid van de ChristenUnie, gaf aan naar het westen uit te willen breiden.

Siert Jan Lap (CDA) zag dit niet zitten: „Dan groei je al bijna tegen Swifterbant aan. Daarnaast krijg je te maken met de aanvliegroutes van Lelystad Airport.” Volgens de politicus is de kans dan groot dat mensen last krijgen van het lawaai van de vliegtuigen.

Over een uitbreiding aan de noordzijde van Dronten was geen één partij enthousiast. Justin den Harder noemde in dat verband de ‘buffer van bedrijven’ en de Overijsselseweg. Ook Siert Jan Lap zag de drukke weg en het bedrijventerrein als obstakel.

Oosten en zuiden

Mocht Dronten willen uitbreiden, dan lijken het oosten of het zuiden daarom meer voor de hand liggend. D66 en ChristenUnie geven aan dit als serieuze optie te zien. Het CDA en GroenLinks zeggen liever uit te breiden naar het zuiden. De rest van de fracties sprak nog geen voorkeur uit.

Rob van der Schans is raadslid van de D66. Hij geeft aan dat er verschillende redenen zijn waarom Dronten het beste naar het oosten kan uitbreiden. Zo vertelt hij dat het centrum het meest dichtbij is ten opzichte van andere windrichtingen: „Ook heeft het gebied al een afbakening tussen de spoorlijn, de Biddingringweg (N305), Elburgerweg (N309) en de Hoge Vaart.”

Hij ziet met de Hoge Vaart een kans om ‘water naar binnen te trekken’. Op die manier kun je volgens Van der Schans robuuste waterpartijen, waterverbindingen en bosgebieden aanleggen: „Door die als eerste aan te leggen voeg je voor de nieuwe bewoners meteen een aantrekkelijk recreatief element toe.”

Biddingringweg

Er blijft nog wel een lastig punt, zo bleek eerder al in de gemeenteraad. Verschillende politieke partijen zien de N305, de Biddingringweg, als een belemmering. Rob van der Schans geeft aan dat het denken in belemmeringen niet tot oplossingen leidt. Daarom heeft hij alvast bedacht wat er gedaan kan worden met deze weg.

Van der Schans vertelt dat je de Biddingringweg deels kunt verwijderen of zelfs helemaal verleggen. Ook kun je de weg volgens hem gebruiken als ontsluiting voor een nieuwe wijk. Verder kun je het in de ogen van Van der Schans nog afwaarderen naar een 50-kilometerweg: „Politieke partijen hebben eerder uitgesproken bang te zijn voor sluipverkeer als Lelystad Airport opengaat. Voordeel van deze optie is dat dit niet snel tot sluipverkeer leidt.”

Niet logisch

Siert Jan Lap, fractievoorzitter van het CDA, vindt het idee van Rob niet heel gek. Hij ziet het echter niet als een logische oplossing om een doorgaande weg af te waarderen naar 50 kilometer: „Mensen die van Zwolle naar Lelystad Airport willen, maken waarschijnlijk alsnog gebruik van deze weg. Anders moeten zij helemaal via Swifterbant. Dat is niet logisch.” Ook denkt hij dat met het verleggen van de Biddingringweg veel geld gemoeid gaat.

Lap ziet vooral mogelijkheden voor woningbouw binnen de huidige kern en ten zuiden van Dronten: „Inbreiden kan echter alleen in de oude delen van Dronten. Daarbij wil je niet het landelijke karakter van Dronten aantasten. Je ziet nu bijvoorbeeld al dat je in Oud-Dronten veel meer groenstroken hebt dan in Dronten-West.” Hij verwijst hierbij naar de groenstrook bij de Morinel en de Oeverloper.

Van den Hamlaan

Siert Jan Lap: „Wij willen het groen en het karakter behouden binnen de kern. Daarnaast denken wij dat de Biddingringweg een belemmering kan zijn voor uitbreiding naar het oosten. Wij zijn daarom voor een uitbreiding richting het zuiden.”

„Wij willen juist de N309, de weg naar Lelystad, afwaarderen naar een 50-kilometerweg”. De CDA’er ziet vooral het gebied rondom de Van den Hamlaan als een interessante locatie voor woningbouw. Dit is een plek waar nu vooral agrarische bedrijven te vinden zijn.

Dronten-zuid

Ondanks dat wethouder Roelof Siepel nog geen uitspraken kan doen over een eventuele uitbreidingsrichting, zegt hij: „In het verleden is ook Dronten-zuid genoemd. Het vraagt echt nog heel veel onderzoek om hierin een goede afweging te kunnen maken.”

„Het participatieproces is in voorbereiding en wij hopen hier binnenkort meer over te kunnen zeggen”, vervolgt Siepel, „De raad zal de uitkomsten van de participatie met de samenleving, en ook eventuele verschillende belangen, afwegen in zijn besluitvorming. Behalve de vraag of en in welke richting Dronten wil uitbreiden, komt daarbij ook de vraag aan de orde wat dit betekent voor de huidige kernen.”

Over de verslaggever

  • Jesse Commandeur is vierdejaars student journalistiek aan het Windesheim in Zwolle. Voor zijn afstudeerproject schrijft hij over de woningmarkt in Dronten. Daarbij richt zich vooral op de Motie Koerhuis en op de uitbreiding van Dronten.

.

Honderdduizend woningen