Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten)
Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) ©maartenheijenk.nl

Dronten wil 90 Afghaanse vluchtelingen opvangen en maakt ruimte voor méér

Algemeen

DRONTEN - B en W van de gemeente Dronten geven het asielzoekerscentrum toestemming om 90 Afghaanse vluchtelingen op te vangen in de bestaande gebouwen. Ook kijkt de gemeente naar mogelijkheden voor een extra locatie, waar asielzoekers tijdelijk opgevangen kunnen worden. Mocht het aantal vluchtelingen afnemen, dan wil de gemeente daar mettertijd anderen huisvesten, bijvoorbeeld arbeidsmigranten.

Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) antwoordde dit vanavond op vragen van de fracties van PvdA en SP. Peter Duvekot van SP zei in een reactie dat hij in Dronten niet bang is voor protesten zoals vorige week in Harskamp op de Veluwe: „Wij denken dat onze inwoners veel ruimhartiger zijn.”

Bestaande gebouwen

Wethouder Van Bergen zei dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vorige week het verzoek deed om noodopvang voor 90 personen te mogen realiseren in het AZC in Dronten. B en W stemden daarmee in. Het betekent dat deze 90 mensen gehuisvest mogen worden in de bestaande gebouwen op het asielzoekerscentrum.

Een extra mogelijkheden voor opvang ziet de wethouder in het realiseren van een nieuwe locatie, die dus in de toekomst ook door bijvoorbeeld arbeidsmigranten kan worden gebruikt. Dronten gaat dit plan inbrengen in het provinciale overleg onder leiding van de Commissaris van de Koning.

Over de locatie, het aantal plaatsen en de termijn kon de wethouder vanavond nog niets zeggen. Dat moet eerst in provinciaal verband besproken worden. „Maar daar moet wel tempo achter zitten”, voegde Van Bergen eraan toe.

Flexwonen

Verder kijkt de gemeente samen met Oost Flevoland Woondiensten (OFW) naar mogelijkheden voor zogenaamd ‘flexwonen’: „Een tijdelijke voorziening voor de opvang van groepen die tijdige opvang nodig hebben.” De gemeente wil hier ook asielzoekers met een verblijfsvergunning huisvesten, die door het Rijk aan Dronten zijn toegewezen en waarvoor geen sociale huurwoningen beschikbaar zijn.

Ook voor dit flexwonen kon de wethouder tegenover de gemeenteraad nog geen locatie en geen planning noemen. Wel vertelde hij dat zowel de gemeente als OFW er haast mee willen maken.

!