Uitstel rotonde Dronterweg - Biddingringweg vanwege gesprekken met gemeente

Algemeen

DRONTEN - De provincie Flevoland wilde vorige maand beginnen met de aanleg van een rotonde op de veelbesproken kruising Dronterweg - Biddingringweg. Het is echter een half jaar uitgesteld. Volgens gedeputeerde Jan de Reus ligt de oorzaak voor dat uitstel met name bij de gesprekken met de gemeente Dronten.

Naar aanleiding van een ernstig ongeval op 21 september discussieerde de gemeenteraad recentelijk over de kruising. Wethouder Irene Korting (VVD) zei toen dat het na aankeg van de rotonde een stuk veiliger wordt. Alhoewel de gemeente en tal van anderen liever een fietstunnel hadden gezien, is iedereen het er eigenlijk wel over eens dat het met een rotonde al veel veiliger wordt.

Tijdelijke situatie

Als die rotonde zo belangrijk is, waarom dan dat half jaar uitstel? „Dat heeft verschillende redenen”, antwoordt een woordvoerster van gedeputeerde Jan de Reus, „Maar het belangrijkste was dat op verzoek van de gemeente langer is gesproken over de tijdelijke verkeerssituatie die ontstaat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.”

De gesprekken tussen provincie en gemeente leidden tot het besluit om een tijdelijke weg aan te leggen om de werkzaamheden heen, een zogenaamde bypass. Dit omdat het volledig afsluiten van de weg teveel overlast zou geven. „Die beslissing heeft alleen wel effect op het moment van uitvoeren”, aldus de provincie.

Maatregelen

De provincie meldt dat er tijdelijke maatregelen zijn getroffen om in de tussentijd de veiligheid op de kruising te verbeteren: „Het kruispunt is verlicht, er staan waarschuwingsborden om automobilisten te attenderen op overstekende fietsers en er staan snelheidsinformatiedisplays die automobilisten bewust moeten maken dat de limiet 80 kilometer per uur is.”

„We gaan dus toe naar een rotonde die de verkeersveiligheid nog verder moet vergroten”, voegt de provincie eraan toe, „Een rotonde heeft altijd een vertragende werking voor automobilisten. En op de rotonde nemen we ook maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.”

Dronterweg - Biddingringweg