Geur- en geluidsoverlast van bedrijven aan de overkant van de Biddingweg.
Geur- en geluidsoverlast van bedrijven aan de overkant van de Biddingweg. ©maartenheijenk.nl

Stank en herrie in Swifterbant-zuid oplossen door gesprekken met agrariërs

Swifterbant

SWIFTERBANT - B en W trokken in april het bestemmingsplan voor Swifterbant-zuid in, omdat er angst bestond voor stank en herrie in de nieuwbouwwijk. Na drie maanden onderzoek biecht het gemeentebestuur op dat er inderdaad sprake is van geur- en geluidsoverlast. De oplossing: goede gesprekken met de agrariërs.

De gemeente liet de afgelopen periode een akoestisch onderzoek uitvoeren. „Daaruit blijkt dat er onderdaad geluidsoverlast is in de geplande nieuwbouwwijk”, zo luidt de conclusie. Ook liet het gemeentebestuur kijken naar de effecten van de nieuwe veestal aan de overkant van de Biddingweg. „De concrete effecten hiervan vertalen zich in een mogelijke toename van geurhinder”,is de bevinding.

Beide problemen kwamen in april aan het licht, kort voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan voor Swifterbant-zuid zou vaststellen. Het ging daarbij om de grondwaterpomp van akkerbouwer Ten Cate (Biddingweg 11) en de nieuwe stal van Van Dalen (Biddingweg 13).

Optie op de grond

Het uitstel van het bestemmingsplan leidde ertoe dat de optie van de gemeente Dronten op de grond in Swifterbant-zuid kwam te vervallen. Eigenaar Jaap Dijkveld heeft zijn kavel daarop verkocht aan een commerciële ontwikkelaar.

Ondanks die grondverkoop gaat de gemeente verder met haar plannen voor Swifterbant-zuid. B en W zoeken nu andere wegen om een vinger in de pap te houden.

Rivierduinen

In een brief aan de gemeenteraad somt het college mogelijke oplossingen op voor de herrie en de stank. De geluidsoverlast denkt het college binnen de normen te kunnen brengen door bijvoorbeeld rivierduinen te realiseren. Ook overweegt het college in die hoek van de wijk een maximale bouwhoogte van 8 meter.

Daarnaast gaan B en W in gesprek met Ten Cate over maatregelen: „We gaan in gezamenlijkheid ‘tekenen en rekenen’, alternatieven in beeld brengen en met elkaar het definitieve akoestische onderzoek op laten stellen. Het overleg is inmiddels opgestart.”

Veehouderijen

Voor wat betreft de stal laat de gemeente onderzoeken wat precies de effecten zijn. Ook hier hopen B en W op de medewerking van de ondernemer. Samen met Van Dalen wil het gemeentebestuur ‘bekijken welke maatregelen kunnen worden getroffen om een aantrekkelijk leefklimaat in Swifterbant-Zuid te kunnen realiseren’.

Met andere veehouderijen in de omgeving van Swifterbant-zuid is de gemeente eveneens in gesprek ‘om de ontwikkeling Swifterbant-Zuid mogelijk te maken zonder dat zij in hun bedrijfsactiviteiten onevenredig worden belemmerd door de komst van nieuwe woningen’.

Paardenweides

In de gemeenteraad is geopperd om de bestaande strook paardenweides tussen het Swifterbos en de geplande nieuwbouwwijk te verplaatsen. Door deze te verhuizen naar de Biddingweg, kan de gemeente een barrière opwerpen tussen de veroorzakers van de geur- en geluidsoverlast en de nieuwe wijk.

„Verplaatsing van de paardenweides wordt op voorhand niet uitgesloten”, schrijven B en W hierover aan de gemeenteraad.

Swifterbant-zuid