Roelof Siepel - wethouder ChristenUnie
Roelof Siepel - wethouder ChristenUnie ©maartenheijenk.nl

Raad stemt tegen nulmetingen windmolengeluid: „Het is een motie dooie mus”

Gemeente

DRONTEN - Uiteraard kun je nu het geluid bij Swifterbant, Biddinghuizen en Ketelhaven meten. Maar dan betekent dat niet dat je straks met die meetgegevens in de hand kunt optreden tegen eventuele geluidsoverlast van de windplannen Blauw en Groen. De meerderheid van de gemeenteraad stemde daarom vanavond tegen de zogenaamde ‘nulmetingen’.

De oppositie is vóór de nulmetingen, de coalitie van VVD, Leefbaar en ChristenUnie wacht af. Door een aantal afwezigen heeft de oppositie vanavond de meerderheid. De stemmen van de twee GroenLinks-raadsleden geven daarom de doorslag. Zij stemmen met de ‘regeringspartijen’ mee. „Want het is een motie dooie mus”, zo beoordeelt GroenLinks-fractievoorzitter Paul Vermast het voorstel voor de nulmetingen.

Vertrouwen kweken

Dat voorstel komt uit de koker van met name Willemien Wever van het CDA. Zij constateert dat veel inwoners vragen naar nulmetingen; niet alleen actievoerders maar ook ‘gematigde mensen’. Wever wil met de nulmetingen vertrouwen kweken. „Als de windturbines er staan en je hebt geen nulmetingen gedaan, dan krijg je die kans nooit weer en heb je achteraf spijt.”

„Je kunt er toch bijna niet tegen zijn?”, zegt Rob van de Schans van D66. „Het levert een heleboel data op. Ik wil voorkomen dat we achteraf zeggen: hadden we maar…”, vindt Peter Duvekot van de SP.

Suzanne Stoop van de PvdA vreest dat B en W de nulmetingen niet zien zitten: „En daarmee neemt u de gevoelens van een heleboel inwoners niet serieus. Het is aanmatigend en badinerend. De wethouder maakt het klein, maar het is voor veel inwoners heel groot.”

Hebben er niks aan

„Wat je gaat meten, daar hebben we niks aan”, stelt Vermast (GroenLinks). Hij wil geduldig wachten op voorstellen van B en W. Ook Marloes Hotting (ChristenUnie) neemt pas een standpunt in als ze de informatie van het college tot zich heeft genomen: „Dit voorstel komt te vroeg.” Jan Ammerlaan van Leefbaar ziet de metingen niet zitten: „Als het niet bijdraagt aan het kunnen handhaven, dan lijkt het mij niet nodig.”

Wethouder Roelof Siepel stelt inderdaad dat een nulmeting géén instrument is om straks de geluidsnormen te kunnen handhaven: „Wij nemen de zorgen van inwoners serieus, we maken werk van handhaving, we trekken alles uit de kast om duidelijkheid te geven, maar we willen ook het eerlijke verhaal vertellen: nulmetingen bieden maar hele beperkte mogelijkheden. Als u zegt ‘we moeten het doen omdat we daarmee kunnen handhaven’, dan vraagt u iets dat niet kan.”

Vragen beantwoorden

Met 10 stemmen voor en 13 tegen wordt het voorstel voor de nulmetingen afgewezen. B en W kondigen wel aan door te gaan met het zoeken naar instrumenten om de geluidsnormen te kunnen handhaven.

Daarover is de wethouder in gesprek met De Windbrekers uit Swifterbant, met de commissie uit Ketelhaven en met de beide windkoepels. Ook gaat de gemeente de 175 vragen beantwoorden, die vorige week zijn gesteld tijdens de informatieavond over de nulmetingen. Aansluitend komt het college met voorstellen. Daarbij sluit Siepel nulmetingen nog niet definitief uit.

Windplan Blauw en Groen