Illegale tuinvergrotingen
Illegale tuinvergrotingen ©maartenheijenk.nl

Dubbel en Dwars Dronten | Vlucht vooruit

Gemeente

(door Hans Dorreboom)

De gemeente Dronten is in 2012 begonnen met het ‘project oneigenlijk grondgebruik’, voor de meeste Drontenaren beter bekend als het project ‘landjepik’. Half december vorig jaar liet de gemeente weten dat het ‘project’ op zijn einde loopt en dit jaar zal worden afgerond.

Op verzoek van de gemeenteraad doet de Rekenkamer Dronten onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het ‘project’. Er zijn nogal wat Drontenaren die zich de afgelopen jaren onheus behandeld voelen.

En nog voordat de Rekenkamer de conclusies van het onderzoek voor eenieder openbaar maakt, kiest het college van wethouders al voor een vlucht vooruit. Het college heeft al kennis genomen van een aantal mogelijke aanbevelingen en speelt daar nu snel op in door zich daadkrachtig voor te doen.

Het college laat weten blij te zijn dat de aanpak juridisch klopt. „Dat wil echter niet zeggen dat het andere - de menselijke maat, de toon die de muziek maakt en het gedachtengoed dat wij er zijn voor onze inwoners - niet meer belangrijk is”, voegt het college daar meteen aan toe.

En de gemeente laat zich nu, bijna 10 jaar te laat, van de beste kant zien. Brieven zijn nu veel vriendelijker en er is een ‘procesbegeleider’ aangesteld. En als een duveltje uit een doosje krijgt Dronten zo waar een eigen ombudsman.

Maar enige vriendelijkheid moet u uiteindelijk bij een conflict met de gemeente niet verwachten. De aangestelde projectleider kan dwarsliggende Drontenaren een ‘last onder bestuursdwang van 50.000 euro’ opleggen.

Ik ben benieuwd of dit laatste ook een advies is van de Rekenkamer.

Dubbel en Dwars Dronten

Oneigenlijk grondgebruik

.

DeDrontenaar.nl

Tips voor de krant? Stuur een e-mail naar redactie@DeDrontenaar.nl of een WhatsApp naar 06 1938 9571.
Volg DeDrontenaar.nl op Facebook. Abonneer je gratis op onsYouTube-kanaal.