Rechts de boerderij, links de mogelijke geluidsoverlast in de nieuwbouwwijk.
Rechts de boerderij, links de mogelijke geluidsoverlast in de nieuwbouwwijk. screenshot brief B en W

Geluidsonderzoek Swifterbant-zuid nog niet klaar, maar raad mòet beslissing nemen

Swifterbant

SWIFTERBANT - De gemeenteraad mòet deze maand een beslissing nemen over het bestemmingsplan voor Swifterbant-zuid. Gebeurt dat niet, dan vervalt de optie van de gemeente op de grond. Toch is nog steeds niet helemaal duidelijk hoeveel geluidsoverlast de nieuwbouwwijk straks ondervindt van het nabijgelegen akkerbouwbedrijf van de maatschap Ten Cate.

De optie van de gemeente op de grond heeft een duur van drie jaar. Deze periode verloopt eind april. Is er dan nog geen bestemmingsplan vastgesteld, dan kan de eigenaar de grond verkopen aan wie hij wil. Er is B en W daarom veel aan gelegen dat de raad nu een beslissing neemt.

Grondwaterpomp

De gemeenteraad heeft die beslissing vorige maand uitgesteld en eiste onder andere een onderzoek naar de geluidsoverlast van de akkerbouwer. Dat onderzoek is gedeeltelijk afgerond. Er is alleen nog geen rekening gehouden met een grondwaterpomp, die de boer in de zomermaanden gebruikt.

In afwachting van de definitieve uitkomsten van het akoestisch onderzoek, is al wel vastgesteld dat een deel van de wijk last krijgt van herrie. Daarom stelt het gemeentebestuur voor om ter hoogte van de boerderij een geluidswal te bouwen en om voor de dichtstbijzijnde woningen een maximale hoogte van 8 meter of twee bouwlagen vast te stellen.

Alle informatie

Morgen (donderdag) wordt het voorstel van B en W behandeld in een commissievergadering. Op 22 april moet er een beslissing worden genomen in de raadsvergadering. Het college probeert vóór die tijd alle benodigde informatie te presenteren aan de raad.

Lukt dat niet, dan hopen B en W dat de raadsleden erop vertrouwen dat het goed komt: „De wijze waarop de contacten met maatschap Ten Cate en andere betrokkenen in de afgelopen drie weken verlopen geven ons het vertrouwen dat er geen onoplosbare punten zijn.”

Swifterbant-zuid

Riena Tienkamp, Arjen Gerritsen, Piet Boer en Peter van Bergen (v.l.n.r.).
Route langs vijftien kunst- en cultuurobjecten: "Bekijk het in de Oostrand" 4 uur geleden
Swift'64 speelt voor de nacompetitie thuis tegen Enter Vooruit.
Wat is er dinsdag te doen? Swift'64, sociale veiligheid, computerspelen 5 uur geleden
Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten).
B&W vragen meer tijd voor beantwoorden lastige vragen over arbeidsmigranten de regt 5 uur geleden