Sandra Nobel (links) in actie voor Dorpsbelangen.
Sandra Nobel (links) in actie voor Dorpsbelangen. ©maartenheijenk.nl - archieffoto

Dorpsbelangen Swifterbant neemt niemand iets kwalijk: „Het had beter gekund…”

Swifterbant

SWIFTERBANT - Sandra Nobel van Dorpsbelangen Swifterbant wil geen schuldige aanwijzen voor het debacle rond het bestemmingsplan voor Swifterbant-zuid. Ze beseft dat het intrekken van het plan ernstige gevolgen kan hebben voor de al dan niet doorgaan van de nieuwbouwwijk. Maar ze vindt het ook belangrijk dat er wordt gekeken naar de mogelijke overlast.

Die overlast van nabijgelegen ondernemingen had de gemeente onvoldoende meegenomen in de plannen. Wethouder Roelof Siepel stelde daarom gisteravond aan de gemeenteraad voor het bestemmingsplan niet te behandelen. De raad ging akkoord. Daarmee besloot de gemeenteraad de optie op de grond te laten verlopen.

Voorlopig geen bestemmingsplan voor Swifterbant-zuid. Reageer daar eens op.
Sandra Nobel: „Wij hadden gisteravond een gevoel van verwarring. Dat is denk ik het goede woord. Aan de ene kant wil je als Swifterbant ont-zet-tend graag uitbreiden en hebben we dus een woningbouwlocatie nodig. Maar we willen wel een woonwijk waar iedereen heel graag wil wonen, the place to be. En dat wil zeggen dat als jij op voorhand mogelijke overlast kunt voorspellen, dat je daar wat aan moet doen.”

Dorpsbelangen is één van de partijen geweest die hebben gezegd dat het niet goed ging.
„Dat klopt. Wij hebben dit samen met anderen aangezwengeld. Wij hebben gezegd: er staat hier iets te gebeuren en dat klopt niet, want er is niet voldoende overleg geweest met de ondernemers. Wij hebben zelf aan de bel getrokken.”

Dus het is goed dat er nu naar jullie geluisterd wordt?
„Doordat nog niet alles goed genoeg bekend en uitgezocht is, kan het bestemmingsplan niet vastgesteld worden. Aan de ene kant leidt dat tot een gevoel van vreugde, omdat je weet dat we aan de gang gaan met de mogelijke overlast. Er zit ook verdriet, omdat het mogelijk een enorm probleem kan opleveren nu de gemeente niet meer het recht van eerste koop heeft. Het moet nog een beetje een plekje krijgen…”

Neem je het iemand kwalijk?
„Ach, kwalijk nemen vind ik een overbodige emotie. Wij willen oplossingsgericht zijn, toekomstgericht en positief. Dan ga ik niemand iets kwalijk nemen. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat is soms ontzettend vervelend, maar ik ga niet oordelen. Het had beter gekund…, laat ik het daar bij houden. We gaan het oplossen, we gaan niet wijzen.”

De wethouder denkt dat er voor de zomer een bestemmingsplan kan liggen. Geloof jij dat?
„Eehhh…”

Je denkt na over een diplomatiek antwoord?
„Nee, ik denk na over de techniek. Ik denk dat het mogelijk moet zijn als alle neuzen dezelfde kant op staan.”

Dat was tot nu toe niet het geval?
„Het feit dat er niet eerder met de ondernemers gesproken is, terwijl bijvoorbeeld Dorpsbelangen daar een aantal keren héél nadrukkelijk om gevraagd heeft tijdens de werksessies over de hoofdstructuren van zuid, dat is een teken dat we kennelijk niet de neuzen allemaal dezelfde kant op hadden.”

Dus wat jou betreft is het voor de zomervakantie mogelijk?
„Als we dat werkelijk allemaal willen, ja dan moet dat kunnen. Dan moeten we wel keihard aan het werk èn we moeten goed naar elkaar luisteren. Want dat is wat er nu niet goed genoeg gedaan is. Er is niet geluisterd naar de signalen die op meerdere momenten vanuit de burgers zelf en vanuit Dorpsbelangen uitgezonden zijn. Ten Cate zat zelf in die werkgroep en die heeft daar gezegd: er moet een geluidswal tussen, want wij maken geluid. Daar is niet naar geluisterd. Als we er nu met z’n allen de schouders onder zetten, moet het kunnen.”

Is het niet zo dat er een heel nieuw plan voor de wijk getekend moet worden met een veel grotere buffer tussen Ten Cate en de woningen?
„Ja, dat is zo. Ik weet alleen niet of dat een heel nieuw bestemmingsplan moet worden. Ik ben geen planoloog of stedenbouwkundige, maar als ik zag hoe snel het ging in de werkgroep; de ene week besprak je wat en twee weken later lag er een tekening op tafel.”

Verder nog iets?
„Maak er wat positiefs van, dat hebben we echt nodig in het dorp!”

Swifterbant-zuid