Zelfs voor Statenleden is de toekomst van OV in Dronten onduidelijk

Algemeen

DRONTEN - De provincie Flevoland heft de buslijnen 163 (Dronten - Lelystad) en 164 (Swifterbant - Lelystad) definitief op. De stadsdienst Dronten (lijn 21 en 22) is afgeschaald en dat blijft voorlopig zo. Maar hoe de toekomst van het openbaar vervoer in de gemeente Dronten na 2023 er precies uitziet? Dat is in nevelen gehuld.

De provincie maakte in mei plannen bekend om van de acht buslijnen in de drie dorpen van de gemeente Dronten er slechts twee intact te houden. Het leidde tot onrust in vooral Biddinghuizen en Swifterbant. In juni overhandigden beide dorpen petities. Daarin pleitten honderden inwoners voor het instandhouden van het OV.

Veel is onduidelijk

Peter Duvekot (namens Swifterbant) en Joris Heemskerk (Biddinghuizen) gaven woensdag tegenover Provinciale Staten een toelichting op de petities uit de dorpen. Duvekot stelde dat de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de dorpen in gevaar komt door de provinciale kaalslag van het OV.

Volgens Duvekot zijn inwoners ongerust: „En onze vraag is: haal die onrust weg, geef ons duidelijkheid.” Joris Heemskerk benadrukte het belang van het OV voor de dorpen: „Het OV is noodzakelijk, wenselijk, groen en sociaal.”

Keuzes maken

„Wij snappen de zorgen”, erkende gedeputeerde Jan de Reus (VVD), „Wij hebben ook zorgen over het OV. Alleen… wij moeten keuzes maken.”

Volgens De Reus is de in mei door Gedeputeerde Staten aangekondigde kaalslag in juni al deels teruggetrokken. Dat gebeurde toen het Rijk de coronasteun voor het OV verlengde tot halverwege 2022. 

De provincie besloot toen de aangekondigde maatregelen voor de lijnen 146 (Dronten - Swifterbant - Emmeloord) en 147 (Dronten - Biddinghuizen - Harderwijk) in te trekken. Wel schrapte de provincie de lijnen 163 en 164 definitief en werden de stadslijnen 21 en 22 afgeslankt.

Nieuwe aanbesteding

Wat er in de toekomst gebeurt, hangt af van de nieuwe aanbesteding, vervolgde de gedeputeerde. Pas als die aanbesteding in 2023 ingaat, komt er duidelijkheid over het OV in de gemeente Dronten.

Jan de Reus vertelde dat de provincie over die toekomst gesprekken voert met de gemeente Dronten: „Wij hebben de gemeente gevraagd: wat bent u bereid bij te dragen? Het antwoord was: nee, het OV is van de provincie.” Gert-Jan Ransijn (JA21) vond dat Dronten best kan lappen: „Want de verbouwing van het gemeentehuis van 24 miljoen is achter de rug.”

Wollig taalgebruik

Peter Duvekot zei aan het begin van de vergadering dat hij niet snapt wat de stand van zaken is. Volgens komt dat door het ‘wollige taalgebruik’ van Gedeputeerde Staten. Uit vragen van Statenleden bleek dat ook zij de exacte situatie rond het OV in de gemeente Dronten niet kennen.

D66-Statenlid Tiko Smetsers stelde aan het eind van het gesprek dat de gedeputeerde die onduidelijkheid niet had weggenomen. Op zijn voorstel gaan de Staten binnenkort nog eens goed praten over het OV in Dronten. Dan moeten de petities, de situatie tot halverwege 2022 én de nieuwe aanbesteding aan de orde komen. „Want ik wil weten hoe we duidelijkheid kunnen scheppen”, aldus Smetsers.