Roelof Siepel - wethouder ChristenUnie
Roelof Siepel - wethouder ChristenUnie ©maartenheijenk.nl

Crisis na plan van wethouder om agrariërs rond Swifterbant-zuid klem te zetten

Swifterbant

SWIFTERBANT - Een politieke crisis in Dronten. Wethouder Roelof Siepel heeft gespeeld met het plan om alle ondernemers in de omgeving van Swifterbant-zuid op slot te zetten. Ook al afgegeven vergunningen, bijvoorbeeld voor de bouw van een stal aan de Biddingweg 13, wilde hij terugdraaien. Een deel van de raad noemt dit plan ‘stuitend’ en eist het aftreden van de wethouder.

Op 24 juni vertelde Siepel de gemeenteraad tijdens een besloten vergadering over zijn voornemen om een zogenaamd ‘voorbereidingsbesluit’ te nemen. Dit is een besluit waarbij de hele omgeving van een nieuw bestemmingsplan op slot gaat. Niemand mag dan iets bouwen en ook andere activiteiten liggen aan banden.

Razernij

Het leidde tot veel vragen bij een deel van de gemeenteraad en tot razernij bij anderen. De hele raad is het erover eens dat Swifterbant zit te springen om nieuwbouw. Maar om daarvoor de rechten van omliggende agrariërs opzij te zetten, gaat een aantal fracties véél te ver.

Afgelopen donderdag, na ruim twee maanden, maakte de wethouder tijdens een middernachtelijke besloten vergadering bekend dat hij zijn plan niet doorzet. Ook besloot de raad het verslag van de ’geheime’ vergadering van 24 juni openbaar te maken. Maar het laatste woord is er nog niet over gesproken.

Hoofdpijndossier

Nieuwbouwwijk Swifterbant-zuid is een hoofdpijndossier. In april trok Siepel het nieuwe bestemmingsplan in, omdat hij plotseling hoorde over de herrie van een nabijgelegen akkerbouwer en over de bouw van een nieuwe stal tegen de beoogde wijk aan.

Sindsdien verliep de optie van de gemeente op de grond en verkocht eigenaar Jaap Dijkveld het perceel aan een ontwikkelaar. De gemeente sjoemelde met officiële mededelingen en vorige week stapte de ingeschakelde externe adviseur plotseling op. Door dit alles zijn de plannen op de lange baan geschoven.

Achterdeurtje

Tussendoor was er de vergadering van 24 juni. Veel raadsleden zagen het plan voor een voorbereidingsbesluit als een poging om de plannen voor Swifterbant-zuid er via een achterdeurtje door te drukken. Zij vonden dat de wethouder solde met de belangen van de agrariërs.

Raadsleden wezen er ook op dat een voorbereidingsbesluit geldt voor de periode van voorbereiding. Daarvan was in Swifterbant geen sprake; er lag immers al maandenlang een kant en klaar ontwerpplan. Ook vonden sommigen dat de wethouder de raad mede-verantwoordelijk probeerde te maken voor zijn voornemen om de agrariërs in een houdgreep te nemen.

Mistgordijn

Na langdurig beraad besloot de raad donderdag de geheimhouding op te heffen. Dat betekent niet dat er al informatie over Swifterbant-zuid naar buiten komt. Zo stellen B en W de beantwoording van vragen over de opgestapte externe adviseur tot twee keer toe uit. En er volgt een radiostilte op het verzoek om het openbaar gemaakte verslag van 24 juni daadwerkelijk te mogen inzien.

Wethouder Roelof Siepel wil kort reageren als hij verneemt dat zijn ‘voornemen voor een voorbereidingsbesluit’ op straat ligt. „Er is en er was vanuit het college géén voornemen voor een voorbereidingsbesluit”, aldus de wethouder, „In de besloten bijeenkomst in juni is door het college slechts gevraagd of dit instrument onderzocht zou moeten worden.” Volgens Siepel voldeed hij daarmee aan het verzoek van de raad om hen op de hoogte te houden.

Gegijzeld

„Er is kort over gesproken, met als uitkomst dat we dit niet verder hoeven te onderzoeken”, zegt de wethouder over het voorbereidingsbesluit. Raadsleden hebben dat anders ervaren, want die hoorden pas na ruim 2 maanden dat het niet doorging. Sommigen voelden zich gegijzeld. Het voornemen was uitgesproken tijdens een besloten vergadering en dus mochten zij er maandenlang niet over praten met de betrokken agrariërs.

Wat de politieke consequenties zijn van de gebeurtenissen, is nog onduidelijk. In april kreeg een motie van afkeuring over Swifterbant-zuid geen meerderheid in de raad. Inmiddels roepen sommige fracties om het aftreden van de wethouder. Anderen willen er on te record niets over zeggen zolang de stukken niet formeel openbaar zijn. Weer anderen willen eerste weten wat de stand van zaken rond de nieuwbouwwijk is, voordat ze consequenties trekken.

Swifterbant-zuid

Afbeelding
In gemeente Dronten relatief veel nieuwe woningen 'in de pijplijn' 8 uur geleden
Afsluiting van de Hanzeweg in 2021.
Wat is er woensdag te doen? Zwemmen, Olbro, avond over afsluiting Hanzeweg 9 uur geleden
Barry Hoogezand (VVD)
VVD stelt vragen over AZC Dronten: "Hoeveel overlast is er?" 9 uur geleden