Rob van der Schans - D66
Rob van der Schans - D66 ©maartenheijenk.nl

D66 en CDA eerst fel tegen arbeidsmigranten op bedrijventerreinen en nu vóór

Algemeen

DRONTEN - De gemeenteraad besloot een jaar geleden tot een verbod op huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen. Dat gebeurde op initiatief van CDA en D66. Juist voor die twee fracties zijn industrieterreinen inmiddels toch bespreekbaar. „Wij willen de optie graag openhouden”, zegt Rob van der Schans (D66) nu.

De gemeenteraad voert een zig-zagbeleid als het gaat om arbeidsmigranten op bedrijventerreinen. B en W wilden het vorig jaar onder voorwaarden toegestaan. De gemeenteraad stak daar onder leiding van CDA en D66 een stokje voor, maar zette vier maanden later de deur toch op een kier.

180 graden gedraaid

D66 en CDA zijn naar aanleiding van de plannen voor 300 arbeidsmigranten op de locatie GroenRijk 180 graden gedraaid. Beide fracties zien nu toch mogelijkheden voor ‘Polenhotels’ op bedrijventerreinen. „Er liggen misschien kansen”, stelt Siert Jan Lap (CDA).

Ook Leefbaar Dronten heeft haar standpunt gewijzigd. Chantal Sijtsma stemde vorig jaar tegen arbeidsmigranten op bedrijventerreinen. Nu vraagt ze zich af waar de 300 arbeidsmigranten van de Rietweg gaan werken: „Als dat voor een groot deel bij Fresh-Care is, waarom dan niet huisvesten op bedrijventerrein De Poort?”

SP, PvdA en GroenLinks

Frans Rietveld is het met haar eens. Zijn SP-fracties was die mening vorig jaar ook al toegedaan. Het idee van B en W om huisvesting op bedrijventerreinen toe te staan werd toen alleen door SP, PvdA en GroenLinks gesteund. 

Volgens Paul Vermast van GroenLinks is het stemgedrag van de vijf andere fracties juist de reden dat er nu wordt gesproken over een locatie als GroenRijk. In dat licht bezien is het curieus dat uitgerekend PvdA en GroenLinks de wind van voren krijgen van bewonersgroep van de wijk Landmaten, die strijdt tegen de arbeidsmigranten aan de Rietweg.

Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten) wijst erop dat huisvesting op bedrijventerreinen volgens de laatste afspraken inderdaad mogelijk is. Voorwaarde is wel dat het de bedrijvigheid niet belemmert en dat het veilig is: „Als we mogelijkheden zien, leggen we het aan u voor.”

Arbeidsmigranten