Afbeelding

KiesKwesties | Moeten de huidige inwoners betalen voor de groei van Dronten?

Gemeente

DRONTEN - De gemeenteraad besloot donderdag dat Dronten groeit naar 65- tot 75-duizend inwoners. Voor die groei worden kosten gemaakt? Wie gaat dat betalen? De huidige inwoners?

Geholpen door lezers en politiek stelt de redactie van DeDrontenaar.nl de politieke partijen vragen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Vraag aan de politiek:

De gemeente had twee jaar nodig om een plekje te vinden voor tien tiny houses. Zo’n ambtelijk apparaat kan een groei met duizenden extra woningen onmogelijk aan. Als er een projectbureau moet worden ingehuurd, gaan de huidige inwoners dat dan betalen?

CDA

Nee dat gaan de huidige bewoners niet betalen. De ontwikkelingskosten worden opgenomen in de grondprijs die moet worden betaald voor de bouwgrond. Extra woningen bijbouwen maakt het instandhouden van voorzieningen mogelijk.

D66

Ja, indirect betalen we als Drontenaren voor heel veel zaken. In dit geval komt er ook extra geld vanuit het Rijk, omdat we dit als gemeente niet alleen kunnen betalen. Het levert ook wat op: meer woningen en een kans om mooie leefwijken te maken.

VVD

We zullen klaar moeten zijn voor de opgave van de groei van het aantal woningen, voor jong en oud. Zodat iedereen betaalbaar kan wonen. Dit levert ook inkomsten op, voor onze ondernemers en voor de gemeente. Daarmee kunnen kosten worden betaald.

SP

De schaalsprong is voor ons geen doel. Groei kan goed zijn, mits de voorzieningen meegroeien. Onze bestuurscultuur moet wat ons betreft sowieso helemaal om. Groei of niet. En daar hoort ook bij dat we geen dure projectbureaus meer nodig hebben.

ChristenUnie

Het is belangrijk dat elke generatie zijn plek kan vinden in onze gemeente. De gemeente voert wettelijk beleid uit mocht het nodig zijn om hiervoor externen in te huren dan zal daar in de opzet van de plannen rekening mee gehouden moeten worden.

Leefbaar Dronten

Nee. Groei van Dronten moet in het belang zijn van de huidige én toekomstige inwoners; een investering om dit mogelijk te maken is een investering in de samenleving. Deze investering betaalt zichzelf dus terug.

GroenLinks

Net als de initiatiefnemers waren wij teleurgesteld over dit proces. GroenLinks ziet graag nieuwe woonvormen om de huizenmarkt te ontlasten. Betaalbaar wonen is belangrijk, ook als dat om extra financiële middelen vraagt uit de belastingopbrengst.

PvdA

Dat kost inderdaad extra geld, maar dat kan worden verrekend in de exploitatie van de grondprijzen. Dan betalen de kopers wellicht iets meer voor de grond en worden deze lasten niet omgeslagen over alle inwoners van Dronten.

Verkiezingen

.

!